Fakulta ekonomická otevřela doktorský studijní program v anglickém jazyce

International Studium Veřejnost

V akademickém roce 2021/22 byl na FEK otevřen první doktorský studijní program Economics and Management v anglickém jazyce. Cílem programu je během čtyř let vychovat špičkově vzdělané a tvůrčí odborníky schopné vědecké práce při řešení úkolů v oblasti teorie i při praktických aplikacích v oboru.
Výběr zájemců o studium v novém programu probíhal ve spolupráci s německou agenturou SCENTIA, která doporučila vhodné kandidáty. Všichni doporučení zájemci úspěšně absolvovali příjímací pohovory. V současné době jsou v programu zapsáni čtyři studenti, kteří se v rámci svých disertačních prací budou zabývat následujícími tématy: Standardizace manažerských systémů ve středních a malých podnicích zaměřených na dodávky automotive; Numerické systémy pro objektivní hodnocení globálních projektů standardizace; Dopad digitalizace a big data na společnosti a zákazníky; Podnikatelská strategická rozhodnutí jako funkce podmíněná klíčovými makroekonomickými indikátory.

Studenti v úvodu studia absolvovali společný workshop, na kterém jim byla vysvětlena struktura doktorského studia, studijní povinnosti a jejich plnění, komunikační kanály a přístupy k informacím na fakultě. Workshopu se účastnili také školitelé, mezi nimi profesoři Miroslav Plevný (FEK ZČU) a Emil Vacík (FEK ZČU), dále pak Mikuláš Gangur (FEK ZČU) a Jan Vlachý (VŠCHT, na FEK jako externí školitel), a studentům představili podrobnosti plnění stanovených individuálních studijních plánů. Pro přehlednost a větší informovanost vznikají na fakultě rovněž metodologické listy, které budou studentům a potenciálním zájemcům - školitelům distribuovány v nejbližší době.

„Výukové konzultace jsou v letošním akademickém roce nastaveny online, přičemž zkoušky budou studenti skládat prezenčně na fakultě. Osobně budou dále přítomni dle potřeb jednotlivých předmětů a jejich zapojení do tvůrčích a pedagogických aktivit,“ říká jeden ze školitelů, profesor Emil Vacík. „Těší mě, že se anglický doktorský studijní program úspěšně rozbíhá a novým studentům přeji mnoho úspěchů na akademické půdě,“ dodává.

Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

01. 11. 2021


Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 12. 2021

Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021

Unikátní světelná instalace Osm světel oslavuje židovský svátek Chanuku

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 11. 2021

Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021