Na ZČU se diskutovalo o potřebách průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Konference Univerzita Věda

Setkání spojilo zástupce Západočeské univerzity v Plzni, Technologické agentury ČR, Plzeňského kraje a zástupce firem.

Fakulta strojní hostila v úterý 26. října společnou akci Technologické agentury ČR a Západočeské univerzity v Plzni – Kulatý stůl TA ČR. Setkání se zúčastnili zástupci ZČU, především rektor Miroslav Holeček a prorektor pro vědu a výzkum Luděk Hynčík, a za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová a radní Marcela Krejsová. Smyslem akce bylo prodiskutovat stávající potřeby plzeňského regionu v oblasti průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

„Jsme rádi, že se této diskuze zúčastnili nejenom zástupci ZČU, kteří současně prezentovali řešené projekty podporované TA ČR, ale také zástupci firem, kteří reprezentují aplikační průmyslový výzkum a vývoj, a zástupci veřejné správy a inovační infrastruktury,“ uvedla za organizátory Jana Spěváčková z Projektového centra ZČU.

Při diskuzi vystoupili předseda představenstva TA ČR Petr Konvalinka a místopředsedkyně Kamila Vávrová a seznámili přítomné s plánovanými výzvami, které TA ČR připravuje vyhlásit ještě v závěru letošního roku, případně na začátku roku 2022. Vyhlášeny budou veřejné soutěže Národního centra kompetence 2 (NKC2), programu TREND a programu THÉTA.

„Věříme, že se nejednalo o poslední společnou akci a budeme společně s Technologickou agenturou ČR spolupracovat i na dalších akcích pořádaných v rámci Plzeňského kraje,“ dodala Jana Spěváčková.

Galerie


Projektové centrum

Pavel KORELUS

29. 10. 2021


Platforma KETCube EDU se začíná uplatňovat ve výuce

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

21. 01. 2022

Kurzy poučí pedagogy o duševním zdraví

Další vzdělávání Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

26. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Rozjeďte svůj business, získejte důležité informace a vyhraj hodnotné ceny!

Další vzdělávání Soutěž Studenti

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Nejlepší středoškolští chemici se sjedou do Plzně

Soutěž Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

25. 01. 2022