Zářivý advent U Ježíška

08 December

8. prosince, 19:00

kostel U Ježíška

Koncert Univerzita Veřejnost

Komorní orchestr při Fakultě pedagogické Consortium musicum zve na tradiční předvánoční setkání.

Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na https://www.facebook.com/events/490467429043537/?active_tab=about

Pro adventní koncert konaný ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v kostele U Ježíška dne 8. prosince 2021 od 19 hodin vybrali členové komorního instrumentálního uskupení Consortium musicum zejména skladby italských barokních mistrů 17. a 18. století. Vedle známých jmen jako Benedetto Marcello či Tomaso Albinoni zazní také kompozice od Girolama Frescobaldiho.

"Hudební večer doplní sonáta drážďanského kurfiřtského kapelníka Johanna Davida Heinichena, spolupracovníka našeho Jana Dismase Zelenky, a německá árie od českorakouského barokního varhaníka Johanna Christopha Kridela. Nebudou chybět také vybrané staročeské adventní zpěvy," zve vedoucí souboru vít Aschenbrenner.


Program koncertu:

 • Adriano Banchieri: Sonata sopra l´aria Musicale del Gran Duca (Primo libro delle messe e motetto, op. 42, Benátky 1620)
 • Tarquinio Merula: Canzon "La Lusignuola"
 • Tomaso Giovanni Albinoni: Sonata da chiesa, op. 4/1 Adagio     
 • Henry Purcell: The Gordion Knot Unty´d, Z.597: No.5, Chaconne z opery Abdelazer
 • Johann David Heinichen: Sonata XXXVIII   Largo – Allegro – Lamentabile et appogiato – Allegro
 • Gottfried Finger: Trio Sonata g moll pro 2 flétny a b.c. (Largo, Allegro, Adagio-Allegro, Allegro, Presto)
 • Girolamo Frescobaldi: Recercar dopo il Credo (Fiori musicali, 1635)
 • Gottfried Finger: Sonata IV F dur pro 4 flétny a b.c.
 • Biagio Marini: Passacaglio (Diversi generi di sonate, e da camera, libro III, Benátky 1665)
 • Johann Christoph Kridel: Wie mein Gott will   (Neu-Eröffnetes Blumen-Gärtlein, 1706)
 • Antonio Vivaldi: Concerto in C pro 2 flétny, smyčce a B.c., op. 47/2, RV 533 (Allegro molto, Largo, Allegro)


Consortium musicum je komorní smyčcové uskupení působící při Západočeské univerzitě v Plzni. Jeho členové jsou z velké části absolventi či studenti ZČU. Těleso se dlouhodobě zabývá interpretací hudby 18. století. Významnou součást jeho koncertní činnosti představuje znovuuvádění skladeb pocházejících z hudebních pramenů jihozápadních Čech. Soubor pod vedením muzikologa, cembalisty a dirigenta Víta Aschenbrennera spolupracuje s komorním sborem Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy. Consortium musicum účinkuje také v zahraničí a je pravidelným hostem mezinárodního hudebního festivalu Haydnovy hudební slavnosti. Soubor vystupuje také v rámci významných obřadů spjatých se životem ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

08. 12. 2021, 19:00


19 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů

on-line


Celouniverzitní

19. 01. 2022, 10:00

28 January
Univerzita Zaměstnanci

Den s kvalitou

on-line


Celouniverzitní

28. 01. 2022, 09:00

07 January
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Podávání a přijímání kritiky v procesu výuky

on-line


Celouniverzitní

07. 01. 2022, 09:00

22 December
Studenti Univerzita Veřejnost

Konverzační klub v ruštině

Kulturka, Sedláčkova 19


Ústav jazykové přípravy

22. 12. 2021, 16:40

16 December

Neverbální komunikace

UL 601, budova Fakulty strojní


Celouniverzitní

16. 12. 2021, 13:00