Zimní soustředění VŠ pedagogiky

17  -  20 January

17. ledna, 09:00 - 20. ledna, 17:00

on-line

Další vzdělávání Zaměstnanci

Hledáte inspiraci pro svou výuku? Zajímá vás praxe a sdílení zkušností z jiných vysokých škol? Pro všechny akademické pracovníky na Západočeské univerzitě v Plzni jsme připravili nová témata a kurzy se zaměřením na vysokoškolskou pedagogiku.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 777041586)
Více informací na https://czv.zcu.cz/zimni-soustredeni-vs-pedagogiky/

Už v lednu 2022 začínáme intenzivním soustředěním s novými lektory z dalších českých univerzit. Všechny kurzy jsou připravené jako kombinované, po setkání na platformě ZOOM budou mít účastníci k dispozici další doplňující materiály v on-line kurzu. Každé setkání budou trvat 3 – 5 hodiny, celková dotace kurzu bude 16 hodin. Za absolvování Zimního soustředění VŠ pedagogiky tak akademik zapojený do projektu ESF II získá 48 hodin bagatelní podpory. Podmínkou je vyplnění karty účastníka projektu ESF II. Ze setkání bude pořízen i záznam, který budou mít účastníci k dispozici také v LMS Moodle. V rámci týdne VŠ pedagogiky pro vás oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců připravilo tato témata:

Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky

17. 1. 2022, 14:00, on-line

doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

Kurz seznámí účastníky s nástroji umožňujícími zabezpečit data učitelů i žáků před zneužitím a ukáže rizika plynoucí z možného zneužití různých druhů dat. Dále se účastníci seznámí se způsoby omezení rizik plynoucích z používání online nástrojů pro vedení a podporu výuky na různých typech škol a v různých předmětech, a to včetně cloudových služeb, a seznámí se se specifickými požadavky při používání nástrojů online výuky na mobilních zařízeních.

Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů

19. 1. 2022, 10:00, on-line

Mgr. Jan Jindra (Univerzita Karlova v Praze)

Zajímá vás problematika GDPR ve výuce? Jak pracovat s AV záznamy z pohledu GDPR (stream, online výuka, kamery)? Nebo jak poradit s GDPR studetům při vedení závěrečných prací? Kurzem vás provede Mgr. Jan Jindra, který v roli pověřence pro ochranu osobních údajů působí na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se specializuje na problematiku zpracování, zabezpečení a uchování digitálních a analogových dokumentů. Spolu s tím se věnuje souvisejícím dílčím tématům, jako digitalizace dokumentů, jejich konverze, elektronické podepisování či správa digitálních dokumentů v informačních systémech.

Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy

20. 1. 2022, 9:00, on-line

PhDr. Petra Vávrová, MBA

Kurz ukáže komplexní přehled základních lektorských dovedností a technik využitelných pro výuku na vysoké škole. Kurz pomůže začínajícím vyučujícím, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v něm naleznou náměty na vylepšení a zpestření své výuky.Celouniverzitní

17. 01. 2022, 09:00


10 June

Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny


Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

10. 06. 2022, 18:00

23  -  26 June - August

Galerie Kvalitář, Senovážné nám. 17, Praha 1


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 06. 2022, 19:00

11  -  15 July

Univerzitní 22, Plzeň; Hradební 22, Cheb.


Fakulta ekonomická

11. 07. 2022

06  -  09 June

Laboratoř NTC, Teslova 11, Plzeň


Nové technologie - výzkumné centrum

06. 06. 2022