Česko-německý seminář nabídl online besedu s přeživším holocaustu

Seminář Univerzita Veřejnost

Koordinátoři projektu Přepni (se) na historii uspořádali na konci listopadu česko-německé školení pro učitele na téma „Připomínání buchenwaldského vlaku smrti.“ Ten byl použit jako modelový příklad, jak pojednávat podobná témata v hodinách dějepisu s využitím digitálních médií.

Do tématu vlaků a pochodů smrti uvedl účastníky semináře ve své přednášce Ronald Hirte z Památníku Buchenwald. Na konci druhé světové války vypravili nacisté transport téměř pěti tisíc vězňů z koncentračního tábora Buchenwald do koncentračního tábora Dachau, při kterém tisíce z nich zemřeli. 

V doprovodu regionálního historika Nikolause Sallera se učitelé vydali do Nammeringu, kde v dubnu 1945 tento vlak smrti na několik dní zastavil a kde jsou dnes oběti těchto hrůzných událostí připomínány. V didaktické části školení se účastníci seznámili s učebnou budoucnosti – Didaktickou inovační laboratoří Univerzity Pasov. Prof. Dr. Andreas Michler s nimi diskutoval o možnostech a výzvách práce s pamětníky v hodinách dějepisu. 

Pro učitele byla obzvláště působivým bodem programu beseda s 93letým Benem Lesserem, posledním přeživším buchenwaldského vlaku smrti. Ke školení se připojil online ze svého domova v Las Vegas a hovořil mimo jiné o kořenech nacistických zločinů: „Nemůžeme mlčet. Mladí lidé musí vědět, co způsobuje nenávist. Od nenávisti není daleko k zabíjení. Nacisté a Hitler nezačali se zabíjením. Vše začalo nenávistí, nenávistnou propagandou. Z obyčejných civilizovaných lidí v Německu se stali vrazi. To musí přestat. Proč nenávist? Všichni jsme boží stvoření." 

Velmi emotivní beseda zanechala ve všech účastnících hluboký dojem. Výňatky z rozhovoru s tímto pamětníkem najdou zájemci v mediatéce na webových stránkách www.prepnisenahistorii.cz

Projekt „Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí“, financovaný Evropskou unií, je výsledkem spolupráce mezi Pasovskou univerzitou a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Galerie


Celouniverzitní

Lenka Mahdalová

15. 12. 2021