Odlišnost(i) umění

24  -  25 May

24. května - 25. května

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, místnost SP319

Konference Univerzita Věda

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU zve na sympozium, jehož cílem bude rozevření škály možných přístupů k tématu odlišnosti nebo dokonce oddělení umělecké tvorby od jiných lidských aktivit a také uměleckých výtvorů od dalších typů artefaktů nebo i neartefaktuálních předmětů.

Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Kontakt: Naďa Hlaváčková
Více informací na https://bit.ly/3HOT95N

Sympozium nabídne možnost přistoupit k tomuto tématu historicky, tedy zaměřit se na proměny teoretického, ale i kulturně přijatého či institucionálně realizovaného chápání předpokladů, povahy, charakteristik, cílů či smyslu umění. Sympozium však zároveň vybídne k pokusům o systematické promýšlení tohoto tématu, k pokusům o stanovení hranic či rozdílů mezi uměním a mimouměleckou oblastí, a to v rámci určité kultury,  nebo i v širších souvislostech. Z historického i systematického hlediska se ale nabízí i možnost oddělitelnost, rozlišení či rozdíl mezi uměním a mimouměleckou oblastí popírat či alespoň zpochybňovat a relativizovat. Sympozium se chce stát prostředím, v němž budou odlišné přístupy ke zvolenému tématu uvedeny do produktivního dialogu.

Mezi možná témata příspěvků na sympoziu náleží:
» Umění v kontextu kultury, variabilita kultur a pozice umění v nich
» Umění jako inspirace, řemeslo, technika a poznání
» Výjimečnost a opakování, genealogie a singularita v umění
» Vznik a rozpad uměleckého díla: nápad a skica, fragment a torzo
» Prostředí a kontext umění: angažovanost a autonomie, poplatnost a nezávislost
» Skrývání, nenápadnost, nepřehlédnutelnost a vnucování umění
» Umělecké dílo jako předmět, prostředí a atmosféra
» Trvalost a efemérnost, stálost a proměnlivost uměleckého díla
» Umělé a přírodní, život, růst, rozklad a smrt v umění
» Zamýšlené a náhodné v umění, uspořádání a živelnost
» Individuální, kolektivní a anonymní v umění 

Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

24. 05. 2022


18 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

18. 05. 2022, 19:00

16 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

16. 06. 2022, 09:00

16 May

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova 11, Plzeň 3


Fakulta zdravotnických studií

16. 05. 2022, 08:30

13  -  28 May - August

Městské muzeum a galerie Hořice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 05. 2022, 17:00