Transparentní účet ZČU je otevřen

Ukrajina Univerzita

Získané prostředky využije univerzita na pomoc studentům zasaženým válkou na Ukrajině a na pokrytí nákladů souvisejících s řešením současné uprchlické krize.

Válka na Ukrajině otřásla celou společností, v univerzitním prostředí však její dopady bezprostředně pociťují především ukrajinští, ale také ruští či běloruští studenti a zaměstnanci. Aby jim univerzita mohla být oporou a mohla jim flexibilně poskytnout takovou pomoc, která je v danou chvíli potřebná, zřídila transparentní účet.

„Je naším úkolem připomínat studentům i veřejnosti, na jakých hodnotách a ideálech stojí demokratická, svobodná společnost, ukazovat světu humánní tvář a být pro mladé lidi, a nejen pro ně, příkladem. To vše je součástí třetí, společenské role univerzity,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Holeček.

Transparentní účet ZČU je od 1. dubna otevřen. Poukazovat na něj lze peníze získané při benefičních akcích, dary partnerských firem nebo soukromé příspěvky – dobročinnosti se meze nekladou.

Zasílat na účet své příspěvky může kdokoliv, kdo chce pomoci válkou zasaženým studentům či jejich rodinám a podpořit univerzitu při řešení současné krize.

Číslo účtu je: 6148333319/0800.

Platbu lze uskutečnit také prostřednictvím QR kódu.Příspěvek lze dle §15 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmu, odečíst od základu daně. Potřebné potvrzení vystaví na základě žádosti Ekonomický odbor ZČU.

Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 04. 2022