Neverbální komunikace

19 April

19. dubna, 09:00

UV 116, budova Fakulty strojní

Další vzdělávání Zaměstnanci

Zajímá vás, zda a jak funguje neverbální komunikace? Chcete se naučit skutečně využívat sílu neverbálních signálů ve svém projevu? Chcete lépe porozumět signálům, které vám dávají ostatní? Přijďte zjistit více o neverbální komunikaci.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na https://czv.zcu.cz/Kurz/neverbalni-komunikace/

Kurz je rozdělen do tří základních tematických celků – principy fungování neverbální komunikace, nácvik komunikačních technik a intepretace neverbálních signálů. V první části jsou představeny základní fakta o tom, jak a proč ovlivňují neverbální signály srozumitelnost, vyznění a přijetí sdělení. Ve druhé části je pozornost soustředěna na nácvik užitečných technik neverbální komunikace v mezilidské komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi a mluvení na veřejnosti. Poslední část je pak věnována analýze neverbálních projevů publika či partnerů v rozhovoru a adekvátním reakcím na ně.

Kurz Neverbální komunikace je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

19. 04. 2022, 09:00


19 October

Fakulta pedagogická ZČU, Veleslavínova


Celouniverzitní

19. 10. 2022, 19:30

27 October

LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň


Celouniverzitní

27. 10. 2022, 19:00

05 October

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul.


Celouniverzitní

05. 10. 2022, 19:00

08 November

Plzeňský Prazdroj


International Office

08. 11. 2022, 18:00