Neverbální komunikace

19 April

19. dubna, 09:00

UV 116, budova Fakulty strojní

Další vzdělávání Zaměstnanci

Zajímá vás, zda a jak funguje neverbální komunikace? Chcete se naučit skutečně využívat sílu neverbálních signálů ve svém projevu? Chcete lépe porozumět signálům, které vám dávají ostatní? Přijďte zjistit více o neverbální komunikaci.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na https://czv.zcu.cz/Kurz/neverbalni-komunikace/

Kurz je rozdělen do tří základních tematických celků – principy fungování neverbální komunikace, nácvik komunikačních technik a intepretace neverbálních signálů. V první části jsou představeny základní fakta o tom, jak a proč ovlivňují neverbální signály srozumitelnost, vyznění a přijetí sdělení. Ve druhé části je pozornost soustředěna na nácvik užitečných technik neverbální komunikace v mezilidské komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi a mluvení na veřejnosti. Poslední část je pak věnována analýze neverbálních projevů publika či partnerů v rozhovoru a adekvátním reakcím na ně.

Kurz Neverbální komunikace je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

19. 04. 2022, 09:00


28 October

Congress Center Parkhotel Plzeň


Celouniverzitní

28. 10. 2023, 19:00

15 November

Veleslavínova 342/42, Velká aula FPE


Fakulta filozofická

15. 11. 2023, 13:00

07  -  28 October

Galerie CoCO - Dobrš č.p.1


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 10. 2023, 14:00

20 September

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Multilab


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 09. 2023, 15:00

22 September

Na Spilce, U Prazdroje 64/7, Plzeň


Fakulta právnická

22. 09. 2023, 17:00