Beseda o navazujícím studiu informatiky a výpočetní techniky na FAV

11 May

11. května, 15:45

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, místnost US 207

Studium Veřejnost

Přemýšlíte o pokračování ve studiu v některém z navazujících programů garantovaných katedrou informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd, ale zatím nevíte, který je pro vás ten nejlepší?

Vstup: Zdarma
Určeno pro: studenty, uchazeče o navazující studium
Kontakt: Pavel Herout (herout@kiv.zcu.cz)

Přijďte na besedu, při níž vám jednotlivé programy a specializace navazujícího studia představí jejich garanti tak, abyste při volbě navazujícího studia měli k dispozici ucelenou informaci a mohli jste si svědomitě vybrat další směřování. 

Fakulta aplikovaných věd

Zuzana Majdišová

11. 05. 2022, 15:45


20 January

aula Fakulty pedagogické, Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

20. 01. 2023, 16:00

01 February

kampus ZČU, Bory + budovy ZČU v centru Plzně


Celouniverzitní

01. 02. 2023, 09:00

10 March

Měšťanská beseda


Celouniverzitní

10. 03. 2023, 20:00

13 January

NTC, Teslova 5b, Plzeň, místnost TC211


Nové technologie - výzkumné centrum

13. 01. 2023, 13:00