TO OKOLO. Výstava studentů Kurta Gebauera

04  -  29 May - June

4. května, 17:00 - 29. června, 00:00

Galerie Evropského domu v Plzni

Studium Studující Výstava

Jak by studenti vylepšili veřejný prostor? Uvidíte na výstavě katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické.

Kontakt: Věra Uhl Skřivanová

Návrhy a modely, které budou na výstavě k vidění, jsou určené převážně pro veřejný prostor Plzeňska. Studenti se totiž zabývají kultivováním veřejného prostoru v místě svého bydliště, a jsou tak vedeni k tvořivému vnímání místa, ve kterém žijí. Snaží se objevený potenciál zvoleného místa rozvinout návrhem objektů, tvarováním terénu, funkčními detaily, vegetací. Jindy se pokouší vytvořit prostředí s interaktivním přístupem pro hru dětí. Projekt má vzbudit zájem budoucích pedagogů a následně také jejich žáků o veřejný prostor a prostředí jejich života. Výstava představí velmi originální návrhy, včetně několika realizací. Vše s cílem kultivovat veřejný prostor, předávat kulturní dědictví, podpořit kulturní vzdělávání v Plzni i rozvinout tento obor na pedagogických fakultách.

Galerie


Barbora Theodora Černická - návrh řešení náměstí Plzeň-Skvrňany.

Alžběta Huclová, Art is not sleeping - land artová instalace II.

Helena Kaasová, Návrh na oživení budovy II.

Šárka Vamberová, Odpadi.

Barbora Theodora Černická, Návrh rekonstrukce bufetu na Klatovské FPE.

Eva Vránová, Marie Kubečková, Návrh rekonstrukce bufetu na Klatovské.

Barbora Polatová, Návrh rekonstrukce bufetu na Klatovské FPE.

Klára Václavková, Štěpánka Kleinová, Návrh rekonstrukce bufetu na Klatovské FPE.

Fakulta pedagogická

Věra Uhl Skřivanová

04. 05. 2022, 17:00


22  -  22 February - March

Galerie Inkubátor, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 02. 2024, 15:00

17 April

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19, 301 00 Plzeň


Univerzitní knihovna

17. 04. 2024, 17:00

20 March

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19, 301 00 Plzeň


Univerzitní knihovna

20. 03. 2024, 17:00

01 March

UV 115b, budova Fakulty strojní ZČU


Projektové centrum

01. 03. 2024, 09:00

22 February

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň, přednáškový sál US 217 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

22. 02. 2024, 17:00