Scaffolded Language Emergence – vzdělávací seminář pro učitele jazyků

23  -  27 May

23. května, 08:00 - 27. května, 15:00

Ústav jazykové přípravy ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Další vzdělávání Seminář Studenti

Ústav jazykové přípravy pořádá vzdělávací seminář pro učitele cizích jazyků vedený zahraničním odborníkem.

Určeno pro: pedagogy i studenty cizích jazyků
Kontakt: Kateřina Štroblová - stroblov@ujp.zcu.cz
Více informací na https://www.ujp.zcu.cz/cs/Research/Vyzkumne-tema/Scaffolded-Language-Emergence

Na Západočeské univerzitě se uskuteční intenzivní školení určené učitelům, případně studentům cizích jazyků s názvem Scaffolded Language Emergence (SLE). Školení povede tým cizojazyčných mluvčích v čele se zahraničním odborníkem Donaldem Kiralym, který je autorem metody SLE.

Školení umožní účastníkům zažít a důkladně nastudovat metodu SLE, která byla vyvinuta na vysokoškolském pracovišti FTSK (Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft), jež je součástí Johannes Gutenberg-Universität Mainz v Německu, a byla již použita v řadě cizích jazyků v obecném i odborném kontextu. Součástí SLE jsou strukturálně-globální a audiovizuální (SCAV) metody, přirozený přístup a také celková fyzická odezva (Total Physical Response), koncepčně-funkční metoda (Notional-Functional method) a komunikativní metoda.

Školení proběhne prezenčně s oporou v Google Classroom a bude zaměřeno na využití uvedené metody v kontaktní i online výuce. 

Více informací a přihlášku najdete na webu.

Ústav jazykové přípravy

Kateřina Štroblová

23. 05. 2022, 08:00


12 October

foyer univerzitní knihovny, Univerzitní 18, 306 14 Plzeň


Celouniverzitní

12. 10. 2022, 14:00

15 June

Café Papírna


Fakulta filozofická

15. 06. 2022, 16:00

06  -  09 June

Laboratoř NTC, Teslova 11, Plzeň


Nové technologie - výzkumné centrum

06. 06. 2022

02 June

SIT Port, Cukrovarská 20, Plzeň


Boost Up

02. 06. 2022, 13:00