Bavorské akademické centrum zve na studijní pobyty

Bavorské akademické centrum BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) zveřejnilo výzvu pro žadatele o stipendijní pobyty v Bavorsku. Žádosti se podávají nejpozději do 15. července.

Stipendijní pobyty je možné využít buď na výzkumné stáže studentů a mladých akademiků či v rámci mezinárodních akademických projektů, jako jsou například letní a zimní školy, blokové semináře, vědecké workshopy apod. Více informací naleznete na stránkách centra BAYHOST.

Zahraniční vztahy

Jana Ovsajanniková

14.06.16


PF 2018


Celouniverzitní

317

21.12.17


Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit i studenti ZČU


Celouniverzitní

49

07.01.18


Sutnarka vybírala talenty do bakalářských oborů


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22

08.01.18