Bavorské akademické centrum zve na studijní pobyty

Bavorské akademické centrum BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) zveřejnilo výzvu pro žadatele o stipendijní pobyty v Bavorsku. Žádosti se podávají nejpozději do 15. července.

Stipendijní pobyty je možné využít buď na výzkumné stáže studentů a mladých akademiků či v rámci mezinárodních akademických projektů, jako jsou například letní a zimní školy, blokové semináře, vědecké workshopy apod. Více informací naleznete na stránkách centra BAYHOST.

Zahraniční vztahy

Jana Ovsajanniková

14.06.16


Vydavatelství ZČU se zúčastní Festivalu regionálních nakladatelů


Univerzitní knihovna

2

20.10.17


Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ


Fakulta pedagogická

31

17.10.17


ELSA Plzeň pořádá pro právníky veletrh pracovních příležitostí


Studentské organizace

1

22.10.17