Bavorské akademické centrum zve na studijní pobyty

Bavorské akademické centrum BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) zveřejnilo výzvu pro žadatele o stipendijní pobyty v Bavorsku. Žádosti se podávají nejpozději do 15. července.

Stipendijní pobyty je možné využít buď na výzkumné stáže studentů a mladých akademiků či v rámci mezinárodních akademických projektů, jako jsou například letní a zimní školy, blokové semináře, vědecké workshopy apod. Více informací naleznete na stránkách centra BAYHOST.

Zahraniční vztahy

Jana Ovsajanniková

14.06.16


Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus


Celouniverzitní

663

13.07.17


Vychází nové číslo časopisu ZČU&Věda


Celouniverzitní

216

17.07.17


Nejchytřejší uchazeči jsou na právnické fakultě


Fakulta právnická

102

17.07.17