Na FZS se konala odborná přednáška kolegy z Univerzity Komenského v Bratislavě

International Přednáška Studující

Studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity z 2. a 3. ročníku oboru Porodní asistence měli možnost zúčastnit se odborné přednášky na téma metody asistované reprodukce.

V úterý 20. září 2022 navštívil Fakultu zdravotnických studií Michal Miko z partnerské Univerzity Komenského v Bratislavě, který působí na tamním Ústavu histológie a embryológie Lékarske fakulty. Přednášel studentům 2. a 3. ročníku studijního oboru Porodní asistence a téma jeho přednášky znělo 1. a 2. týždeň embrynálneho vývoja, metódy asistovanej reprodukcie, etické a morálne otázky súvisiace s IVF

Úvodem přednášky se studenti seznámili s prvními dvěma týdny embryonálního vývoje, a sice vaječníkovým cyklem před oplozením následovaným dokončením oplozením, a to vznikem zygoty jako nejdokonalejší buňky ve vesmíru. Dále se slovenský odborník zaměřil na vysvětlení pojmu asistovaná reprodukce při léčení neplodnosti z hlediska mužského i ženského faktoru. Následovaly etické a morální otázky spojené s klinickou embryologií a metodami asistované reprodukce s klíčovou otázkou „Kdy vlastně začíná život?“. V souvislosti s právní stránkou věci se studenti seznámili s českými a slovenskými zákony souvisejícími s asistovanou reprodukcí v závislosti na věku rodičů.

Přednáška měla u studentů velký ohlas, což dokázalo i množství jejich otázek. Věříme, že obohatila výuku porodních asistentek na fakultě a těšíme se na další spolupráci s naším slovenským partnerem v Bratislavě!


Akci podpořil ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

23. 09. 2022