Vynikající studentky a studenti plzeňských veřejných vysokých škol obdrželi mimořádná stipendia

Studující Tisková zpráva Úspěchy

Na čtyřicet vynikajících studentek a studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy převzalo v úterý 11. října v Měšťanské besedě mimořádná stipendia rektora ZČU, hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo deset studentů ZČU, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Deset studentů obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

„Západočeská univerzita si váží mimořádných studentských osobností, které ji v oblastech odborných nebo ve sportovní činnosti reprezentují v Česku a v zahraničí nebo které své nadání a energii věnují celospolečensky prospěšným aktivitám, jež se pozitivně promítají do života na univerzitě nebo ve městě či kraji. Výjimečné studentky a studenty, kteří za těmito aktivitami stojí, proto univerzita každoročně oceňuje mimořádným stipendiem, aby jim vyjádřila své poděkování a podporu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„V současné době vidíme více než kdy jindy, jak důležitá je pro nás mladá generace. Jsou to lidé, kteří tvoří naši budoucnost. Považuji proto za zásadní podporovat je ve vzdělávání a pomoci jim budovat jejich další životy nejen po profesní linii. Už od roku 2004 podporuje stipendii Plzeňský kraj ty studenty, kteří se věnují významným i netradičním projektům, pracují jako dobrovolníci nebo jsou úspěšní na poli sportu. Ti všichni dělají Plzeňskému kraji dobré jméno a věřím, že i samotné slavnostní předávání stipendií je pro ně zážitkem a poděkováním,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„Plzeň je atraktivním městem pro studenty nejen z České republiky, a to díky kvalitě Západočeské univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které studentům nabízí jak moderní zázemí a vybavení pro svou výuku, tak výborné vyučující, ale i neustále se rozšiřující nabídku studijních oborů a specializací. Pozadu nezůstává ale ani město Plzeň jako takové. Snažíme se zde mladým lidem vytvořit skvělé podmínky jak pro život, tak i pro práci, aby u nás po studiu zůstali natrvalo,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

 

Přehled oceněných studentů:

 

Mimořádné stipendium rektora ZČU

 

Bc. Tomáš Linhart / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
navazující magisterský studijní program Softwarové a informační systémy

Bakalářská práce Tomáše Linharta je velmi nadprůměrná a má potenciál pro volnočasové aktivity s prvky produkčního výsledku.

 

BcA. Natália Uhrinová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
navazující magisterský studijní program Audiovize

Závěrečná práce Vidieť na diaľku Natálie Uhrinové je z hlediska konceptu uměleckého díla, jeho finálního zpracování a prezentace nadstandardní bakalářskou prací, která napříč zasahuje různé obory fakulty. Oponent i komise kladně ohodnotili i teoretickou část práce, která podle jejich vyjádření splňuje parametry magisterské závěrečné práce. Natália Uhrinová se navíc věnovala také projektům pro Divadlo J. K. Tyla, FDULS a ZČU a jako kameramanka a střihačka se podílela se také na mezifakultním projektu s katedrou archeologie Fakulty filozofické ZČU.

 

Bc. Daniela Valná / Fakulta ekonomická (FEK)
bakalářský studijní program Systémové inženýrství, obor Systémy projektového řízení

Daniela Valná v akademickém roce 2021/22 působila na ZČU jako EU Career Ambassador. V rámci této pozice šířila dobré jméno EU mezi studenty a propagovala možnosti zaměstnání, stáží a dalších forem spolupráce v rámci institucí EU. V dubnu 2022 se zúčastnila konference EU Careers v Bruselu, kde navštívila také Stálé zastoupení ČR v Bruselu. Svou účastí, která byla velmi pozitivně hodnocená, studentka přispěla k šíření povědomí o ZČU v rámci EU.


Bc. Petr Stašek / Fakulta elektrotechnická (FEL)
navazující magisterský studijní program Elektronika

Petr Stašek se výrazně nad rámec svých studijních povinností zapojuje do projektů katedry elektrotechniky a počítačového modelování, zejména do řešení projektu Simulátoru letových vlastností padákového kluzáku. Jeho práce získala 2. místo ve studentské soutěži SVOČ FEL ZČU 2021. Petr Stašek představil simulátor rovněž na mezinárodním veletrhu elektrotechniky AMPER 2022. Aktivně se také zapojil do organizace mezinárodní konference ESCO 2022 (European Seminar on Computing) a dalších akcí pořádaných katedrou.


Mgr. Kristýna Vozková / Fakulta filozofická (FF)
doktorský studijní program Humanitní studia, obor Teorie a dějiny vědy a techniky

Studentka už v roce 2020 založila nezávislou blogovou platformu Bloguj na FF, na které mohou studentky a studenti fakulty publikovat články související se studiem a studentským životem. Články zahrnují širokou škálu témat souvisejících se studovanými obory, přinášejí také rady a tipy od studentů studentům či pozvánky na kulturní akce univerzity i města Plzně. Blog má aktuálně deset stálých redaktorů a nové články nabízí čtenářům několikrát týdně.

 

Martin Plechatý / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Martin Plechatý se velmi angažuje v rámci třetí role univerzity, je spoluzakladatelem studentského klubu Spolek plzeňských historiků (SPLH), který sdružuje nadšence do historie a vytváří prostředí vhodné pro výměnu názorů, zkušeností a profesních příležitostí. Ve spolupráci se studenty Fakulty filozofické ZČU připravuje podcasty s významnými osobnostmi ze světa historie, kultury, vědy či sportu Plzeňský historik . Organizuje rovněž debatní fórum pro studenty, kteří se chtějí vyjádřit k zajímavým historicko-společenským otázkám, nazvané U hranatého stolu.


Jiří Přívratský / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Jiří Přívratský se prezentuje výbornými výsledky a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření dobrého jména Fakulty právnické ZČU. V rámci české střelecké výpravy na Světovém poháru v Riu de Janeiro přispěl Jiří Přívratský k zisku všech pěti medailí (tří zlatých a dvou stříbrných) české reprezentace, z nichž čtyři medaile byly týmové a jedna zlatá individuální. Celkem ze šesti závodů Jiří Přívratský získal pět cenných kovů. V jediném, ze kterého medaili nemá, skončil čtvrtý.

 

Ing. Tereza Kubíková / Fakulta strojní (FST)
doktorský studijní program Teorie a stavba strojů

Tereza Kubíková je součástí výzkumného týmu, který se zabývá numerickými simulacemi proudění a přestupu tepla. Výzkum probíhá se spolupráci s Doosan Škoda Power a dalšími průmyslovými partnery. Studentka je tak významným spojovacím článkem mezi univerzitou a průmyslem. V neposlední řadě se podílí na organizaci a konání řady akcí šířících dobré jméno ZČU a propagujících FST.


Bc. Jan Mikeska / Fakulta strojní (FST)
navazující magisterský studijní program Průmyslové inženýrství a management

Jan Mikeska byl v akad. roce 2021/22 manažerem vítězného týmu 18. ročníku mezifakultního univerzitního projektu DESING+. Jím vedený interdisciplinární tým získal 1. místo za nejlepší konstrukční a designérské zpracování tématu Duální autonomní tramvaj.

 

Eliška Trnková / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Fyzioterapie

Vedle rozvoje oboru, který studuje, a edukační činnosti na akcích univerzity, fakulty i města, kde pomáhá edukovat návštěvníky a veřejnost, také Eliška Trnková reprezentuje univerzitu na úrovni sportovních aktivit. Na Univerzitním mistrovství Evropy v silovém trojboji v Lucembursku obsadila s výkonem 382,5 kg 4. místo v kategorii žen do 76 kg. Společně se studentkou Dominikou Jansovou získala pro ZČU celkové 3. místo. Dále univerzitu reprezentovala v Akademickém mistrovství ČR v silovém trojboji, kde s výkonem 392,5 kg vybojovala 2. místo v kategorii žen nad 69 kg a celkové 4. místo v kategorii žen.

 


Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy

 

Jiří Král / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
bakalářský studijní program Kybernetika a řídicí technika

Jiří Král je reprezentantem ČR v badmintonu. Na Evropských univerzitních hrách, kde reprezentoval ZČU, vybojoval 3. místo ve dvouhře, na MČR získal 2. místo. Uspěl také na mezinárodních turnajích Future Series – na Slovak Open se probojoval do čtvrtfinále, na turnaji Lithuanian International získal bronz. Celkově za poslední rok postoupil z 521. na 331. místo světového žebříčku.

 

Matěj Rampula / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika

Matěj Rampula je reprezentantem ČR ve sportovní střelbě z pistole. Na MČR získal dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Dále vybojoval 5. místo v rychlopalné pistoli na Světovém poháru v Riu de Janeiro a ve stejné disciplíně v soutěži družstev získal na Světovém poháru v Changwonu zlato.

 

Bc. Adéla Nováková / Fakulta ekonomická (FEK)
navazující studijní programy Podniková ekonomika a management a Projektové a procesní řízení

Adéla Nováková je reprezentantkou ČR v běhu na lyžích. Za uplynulý rok dosáhla následujících výsledků: MČR: 1. místo sprint volně, 3. místo 10 km volně. MS do 23 let: 9. místo štafeta, 19. místo sprint volně, 30. místo 10 km klasika, Mezinárodní závody: Opa Cup Planice ženy – 3. místo sprint volně, Opa Cup Planice ženy – 4. místo 15 km volně.

 

Josef Adámek / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

Josef Adámek je reprezentantem ČR ve skoku vysokém. Jeho osobní rekord je 222 cm, nejlepší výsledky v uplynulém roce jsou: 3. místo na halovém MČR v Ostravě, 1. místo na Akademickém MČR v Českých Budějovicích, 2. místo na MČR v Hodoníně a 21. místo na mistrovství Evropy v Michově.

 

Sabina Milová / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Přírodovědná studia, obor Biologie se zaměřením na vzdělávání

Sabina Milová je reprezentantkou ČR v badmintonu. Na Polish Open, turnaji světového okruhu BWF kategorie International Challenge, v polském Hvězdnu získala 5. - 8. místo, na Slovenia International, který je turnajem světového okruhu BWF kategorie International Series, v Mariboru vybojovala 3. místo.

 

Anna Suráková / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání

Anna Suráková je reprezentantkou ČR v atletice, v disciplínách běh na 800 a 1500m. Na MČR si doběhla pro 2. místo ve štafetě 4x400m a pro 2. místo v běhu na 800m. Na halovém Akademickém MČR vybojovala 1. místo na trase 1500m a 2. místo na trase 800m, z Akademického MČR si odvezla dvě stříbrné medaile za 800m a 4x400m. Na MČR do 23 let zvítězila v běhu na 1500m, z běhu na 800m si odvezla stříbro a sérii medailí doplnila bronzem za 4x400m.


Barbora Tichá / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

Studentka je reprezentantkou ČR v hodu diskem. Mezi její úspěchy za poslední sezónu patří 1. místo na MČR i na akademickém MČR. 16. místo na Evropském poháru ve vrzích a hodech a 5. místo na mezinárodním turnaji Kladno hází (bronzový mítink WACT). Zároveň splnila limit na letní světovou univerziádu 56,07m.

 

Mgr. Tereza Hrochová / Fakulta právnická (FPR)
bakalářský studijní program Právní specializace

Studentka je reprezentantkou ČR v atletice. Mezi její úspěchy patří medaile z na MČR – 1. místo v půlmaratonu, 2. místo v běhu na 10000m, 1. místo v běhu na 5000m, dále 1. místo v B běhu na 10000m na evropském poháru, 17. místo v maratonu na mistrovství světa a 23. místo v maratonském běhu na mistrovství Evropy.

 

Karin Řezáčová / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Studentka reprezentuje ČR v házené. S týmem DHC Plzeň vybojovala 2. místo v extralize, což představuje historický úspěch pro plzeňskou ženskou házenou. Zúčastnila se také MS v házené 2022.

 

Lucie Tůmová / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Studentka je reprezentantkou ČR v požárním sportu. Na hasičské olympiádě v Celje (Slovinsko) v červenci 2022 vybojovala 3. místo v běhu na 100m s překážkami. V soutěži týmů se podílela na zisku tří zlatých medailí, a to v disciplínách 100m s překážkami, požární útok a v celkovém pořadí.

 

 

Stipendium hejtmana Plzeňského kraje

 

Bc. Jan Pelikán / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
bakalářský studijní program Informatika

Student vypracoval bakalářskou práci Prototyp klientské aplikace pro komunitní překlad textů z kulturních institucí, která navazuje realizační částí na dřívější práci studentky Adély Mikešové určenou pro Západočeské muzeum. Práce byla vedoucím i oponentem hodnocena jako výborná a v budoucnu se plánuje její využití v Plzeňském kraji.

 

BcA. Aneta Balínová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
navazující magisterský studijní program Grafický design a ilustrace

Aneta Balínová reprezentuje univerzitu v oblasti vizuální komunikace prostřednictvím spolupráce se Západočeskou galerií v Plzni (ZČG). Podílela se na způsobu propagace nové budovy ZČG, zpracovala návrh vizuálního styly a plakátů, které by měly v budoucnosti informovat veřejnost o stavbě nové budovy galerie, o činnosti jednotlivých oddělení a sbírkách ZČG.

 

Mgr. David Klika / Fakulta ekonomická (FEK)
doktorský studijní program Ekonomika a management 

Mgr. Helena Korsová / Fakulta ekonomická (FEK)
navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie

 David Klika a Helena Korsová se aktivně účastnili mezinárodního projektu Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti Covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí, kterou spolu s FEK na Vysokou školou Hof řešila katedra geografie FEK. Prezentace výsledků projektu proběhla v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.

 

Ing. Lukáš Calta / Fakulta elektrotechnická (FEL)
doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie

Student se po celou dobu studia prezentoval výbornými výsledky. Velmi aktivně zapojuje do projektů katedry elektrotechniky a počítačového modelování. Byl součástí organizačního týmu mezinárodní konference UIE 2021 (Evolution and new trends in electrothermal processes) a podílel se také na organizaci letní školy pro žáky základních a středních škol JuniorFEL.

 

Ing. David Sonntag / Fakulta elektrotechnická (FEL)
doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie

David Sonntag se podílí na činnosti katedry (stavba modelů výtahů do výuky, zavádění organizačního systému spojovacího materiálu). Soustavně se věnuje řešení baterie, jako stěžejní součásti studentské elektrické formule.

 

Marie Horáčková / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

Marie Horáčková dosahuje mimořádných úspěchů v oblasti sportovní reprezentace ČR a ZČU v lukostřelbě. V roce 2021 se zúčastnila olympijských her v Tokiu, kde v závodě jednotlivců obsadila 33. místo, na MS v Yanktonu získala 17. místo, 17. místo vystřílela také na ME v turecké Antalyi. Z MČR 2021 v Prostějově si odnesla zlato, na Akademických hrách v Prostějově získala stříbro. Za rok 2022 má na svém kontě 1. místo na halovém Akademickém MČR v Praze, 1. místo na halovém MČR v Prostějově, 7. místo na Světovém poháru v Antalyi nebo 33. místo ME v Mnichově.

 

Ing. Václav Mašek / Fakulta strojní (FST)
doktorský studijní program Teorie a stavba strojů

Již v průběhu 1. ročníku doktorského studia Václav Mašek publikoval příspěvky, v nichž navazoval na téma své diplomové práce, na zahraničních odborných konferencích v Poznani a Miškovci. Student se aktivně zapojuje do řešení společného projektu s Technickou vysokou školou Deggendorf Léto s Průmyslem 4.0, který má za cíl uspořádat tří letní školy zaměřené na problematiku Průmyslu 4.0. Václav Mašek se podílel na přípravě podkladů pro druhou letní školu a rámci ní vedl tutoriály týkající se programování v Pythonu, tvorby digitálního dvojčete pneumatického manipulátoru a jeho virtuálního a fyzického zprovoznění. Zapojuje se i do dalších aktivit oblasti internacionalizace, např. spolupracuje se studenty přijíždějícími na praktické stáže programu ERASMUS+.


Kryštof Škrdlant/ Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Student se aktivně účastní akcí zaměřených na reprezentaci FZS a podílí se na spolupráci se složkami IZS při zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních a sportovních událostech. Spolupracuje také na výuce první pomoci a dalších edukativních a preventivních činnostech FZS na středních a základních školách, a to formou přednášek nebo ukázek nácviku první pomoci při modelových situacích. Je spoluřešitelem projektu První pomoc pro žáky středních škol, řešeného v rámci dotačního programu MZ ČR Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

 

Tereza Šlaisová / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (LF UK v Plzni)
magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Studentka je navržena za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,04. Zapojuje se do studentské vědecké odborné činnosti v patologii, vypomáhala také při PCR a antigenním testování.


 

Stipendium primátora města Plzně

 

Ing. Jan Pašek / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
doktorský studijní program Informatika a výpočetní technika

Jan Pašek velmi kvalitně zpracoval a úspěšně obhájil diplomovou práci s vynikajícími výsledky, jejíž návazná publikace se připravuje se na mezinárodní recenzovanou konferenci.

 

Ing. Lucie Tauchenová / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, obor Informační systémy

Studentka velmi kvalitně zpracovala a úspěšně obhájila diplomovou práci, jejíž výsledky jsou uplatnitelné ve společnosti se sídlem v Plzni, která má významné zahraniční zákazníky.

 

BcA. Lenka Košutová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
navazující magisterský studijní program Grafický design a ilustrace

Lenka Košutová dosahuje po celou dobu studia vynikajících studijních i tvůrčích výsledků, které byly prezentovány na mnoha komiksových festivalech a ateliérových výstavách. Již během bakalářského studia se podílela na komiksové knize Roll Out the Barrels!, která vznikla ve spolupráci s plzeňskou pobočkou Paměti národa. Pro knihu, líčící vzpomínky pamětníků na konec 2. světové války v západních Čechách, vytvořila osmistránkový komiksový příběh s názvem Mechanik (2020). Její bakalářská práce, 38stránkový autorský komiks Poražený, byla v nejprestižnější komiksové soutěži v ČR Muriel 2021 nominovaná na cenu za nejlepší studentský komiks. V literární soutěži nakladatelství Albatros o nejlepší původní dílo za rok 2021 na téma Komiks získala práce 2. místo. V současné době kreslí Lenka Košutová pro česko-německý projekt Stopy minulosti Českého lesa komiks o zaniklé obci Pavlův Studenec. Projekt zaštiťuje Geschichtspark Bärnau-Tachov.

 

Mgr. Lenka Kuncová / Fakulta ekonomická (FEK)
navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie

Studentka dosahuje dlouhodobě vynikajících studijních výsledků. Zpracovala výborně hodnocenou diplomovou práci na téma Vývojové a prostorové aspekty městské zeleně se zaměřením na vnitrobloky modelového území v Plzni.

 

Bc. Ondřej Musil / Fakulta elektrotechnická (FEL)
navazující magisterský studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku

Student se již od 1. ročníku aktivně zapojuje do odborných činností na katedře. Je spoluautorem článku, který byl prezentován na prestižní konferenci IEEE Electrical Insulation Conference v USA.

 

Mgr. Aleš Kotva / Fakulta filozofická (FF)
doktorský studijní program Moderní dějiny

Student byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku studentského klubu Spolek plzeňských historiků (SPLH) a založení Malého časopisu historického. Pravidelně prezentuje své příspěvky na portálu Bloguj na FF. V listopadu 2021 založil společně s Romanem Kodetem z katedry historických věd FF projekt Plzeňský historik, který přináší rozhovory s významnými osobnostmi vědeckého a veřejného života a popularizuje badatelské a pedagogické výstupy katedry historických věd FF.

 

Gayane Botoyan / Fakulta pedagogická (FPE)
bakalářský studijní program Hudba se zaměřením na vzdělávání

Studentka se věnuje řadě aktivit nad rámec svých školních povinností: diriguje katedrální sbor, na mezinárodní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult v květnu 2022 v Praze získala 3. místo v oboru sbormistrovství a čestné uznání v oboru klavír. Účastnila se workshopu Víta Aschenbrennera Hra na varhany, jehož součástí bylo vystoupení na koncertě v kostele v Liticích. Také doprovází studenty a akademiky při hudebních vystoupeních na vernisážích, komorních koncertech apod. Gayane Botoyan, původem z Arménie a dříve studující v Kazachstánu, patří uznání o to více, že navštěvuje studijní program v českém jazyce.

 

Ing. Radovan Minich / Fakulta strojní (FST)
doktorský studijní program Teorie a stavba strojů

Radovan Minich je navržen především za výzkumně-vývojové aktivity, které s jeho doktorským studiem úzce souvisí a které vykonává paralelně v rámci svého částečného úvazku ve výzkumném centru RTI. Student se účelně zapojil do řešení celé řady projektů, které výzkumné centrum RTI řeší s výrobci silničních a kolejových vozidel v rámci programů TAČR. Navrhl unikátní zkušební stendy na deformační zkoušky segmentů sendvičové střechy a oblasti čelního skla karosérie elektrobusu SOR Libchavy. Pro mezinárodní projekt s polskou firmou Solaris Bus&Coach zabezpečuje výpočetní podporu laboratorních únavových zkoušek svařovaných konstrukčních uzlů. Je platným členem týmu, který se zabývá aplikačním potenciálem vysokofrekvenčního mechanického vibrování pro zvyšování únavové pevnosti svařenců, vyrobených zejména z vysokopevnostních ocelí. Tuto metodu se svými kolegy aplikuje v rámci projektu se společností ŠKODA. V loňském roce se podílel na jedinečné zakázce smluvního výzkumu, týkající se testování tlumení tří typů izolátorů pro Doosan Škoda Power. Zodpovídá za zkoušky komponent kompozitního jeřábu, na jehož vývoji výzkumné centrum RTI spolupracuje s firmou Compo Tech PLUS. Je také členem řešitelského týmu projektu Výzkum aditivních technologií pro budoucí uplatnění ve strojírenské praxi-RTI plus v rámci ITI-Strategie plzeňské metropolitní oblasti.


Adam Vokurka / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Fyzioterapie

Adam Vokurka se aktivně se zapojil do akcí pořádaných Fakultou zdravotnických studií a Plzeňským krajem ve snaze přiblížit obor fyzioterapie široké veřejnosti a zároveň tak reprezentovat katedru rehabilitačních oborů. Účastnil se Dne otevřených dveří na FZS a také XXVI. mistrovství České republiky v para plavání, kde se snažil handicapovaným plavcům pomoci zvládnout závody po stránce fyzické, ale také je motivovat k lepším výkonům. Na Krajském půlmaratonu účastníky seznamoval s tématy týkajícími se problematiky chůze, běhu a přiblížil jim základní možnosti prevence a léčby u svalového zranění. Kromě klinické fyzioterapie a praxí v rámci nemocnic a rehabilitačních středisek vypomáhá v HC Škoda Plzeň, kde se zaměřuje na prevenci a řešení poúrazových stavů hráčů. V rámci odborné praxe se věnuje oblasti fyzioterapie u onkologických pacientů. Na toto téma zaměřuje také svoji bakalářskou práci.

 

Jana Berková / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Studentka je navržena za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,03.    

Galerie


Studenti ocenění mimořádným stipendiem rektora.

Rektor ZČU Miroslav Holeček a studentka Fakulty strojní Tereza Kubíková.

Hejtman Rudolf Špoták a student Fakulty zdravotnických studií Kryštof Škrdlant.

Primátor Pavel Šindelář a studentka Fakulty pedagogické Gayane Botoyan.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

11. 10. 2022