Fórum 17. listopadu

15 November

15. listopadu, 10:00

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni (Veleslavínova 42, Plzeň) - místnost VC112

Konference Studující Veřejnost

Akademický spolek studentů politických věd v Plzni a ELSA Plzeň, studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni, zvou k připomínce listopadových událostí let 1939 a 1989 na půdě ZČU.

Určeno pro: Studenty a veřejnost
Kontakt: Dominik Schejbal - info@ascpssu.cz
Více informací na https://www.facebook.com/events/1142630019710755/?ref=newsfeed

Zazní vzpomínky na události 17. listopadu 1989, na zakládání Občanského fóra i politické pronásledování před listopadem 1989. Odborníci z různých oblastí budou hovořit o právní a ekonomické transformaci Československé republiky po roce 1989, o rozpadu federace i přechodu do kapitalistické ekonomiky. Vzpomeneme i na listopad 1939, jeho okolnosti a jeho spojení se sametovou revolucí. 

Program 


10:00 – 10:30
Slavnostní zahájení

  • Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
  • Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
  • Dominik Schejbal, předseda Akademického spolku studentů politických věd v Plzni
  • Antonín Knittich, president ELSA Plzeň


10:30 – 12:00
I. panel: Osobní vzpomínky aktérů sametové revoluce

  • František „Čuňas“ Stárek – představitel československého undergroundu, vězeň komunistické totality, signatář Charty 77, publicista a politik
  • Jiří Dienstbier – spoluzakladatel studentského hnutí STUHA, účastník studentských manifestací v listopadu 1989, právník, ministr pro lidská práva (2014-2016) a senátor (2011-2020)


12:00 – 12:30
Přestávka


12:30 – 14:00
II. panel: Právní a ekonomická transformace ČSR po listopadu 1989 a historické okolnosti listopadu 1939 a jeho spojení se sametovou revolucí

  • Stanislav Balík - právník a historik, děkan Fakulty právnické ZČU v Plzni (od 2020), soudce Ústavního soudu ČR (2004-2014), předseda České advokátní komory (2002-2003)
  • Karel Zeman - profesor na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a v Národohospodářském ústavu Josefa Hlávky, odborník na ekonomickou transformaci ČSR
  • Lukáš Novotný - historik, vedoucí Katedry historických věd a proděkan Fakulty filozofické ZČU v Plzni


Fórum 17. listopadu se koná za laskavé podpory Západočeské univerzity v Plzni. Akce se koná pod záštitou rektora ZČU v Plzni Miroslava Holečka a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Pro účast na akci není nutná registrace, ale i přes to budeme rádi, pokud si své místo v sále rezervujete.

Fakulta filozofická

Dominik Schejbal, Akademický spolek studentů politických věd v Plzni

15. 11. 2022, 10:00


21  -  19 June - July

Výstavní síň Mánes - Masarykovo nábřeží 250, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 06. 2024

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024

25  -  28 June

Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

25. 06. 2024, 09:00

19  -  01 June - September

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 06. 2024, 17:00