Akreditační úspěch Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni v oboru Aplikovaná matematika

Studium Univerzita Úspěchy

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná matematika na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni (FAV) je úspěšně akreditováno na dalších 10 let.

Matematika stála u počátku vysokého školství v Plzni. Předchůdkyně stávající katedry matematiky byly zřízeny v roce 1954 na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické a od založení FAV v roce 1990 je katedra matematiky její nedílnou součástí.

FAV je od svého vzniku nepřetržitě držitelem oprávnění pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná matematika. V těchto dnech se podařilo získat další akreditaci s platností na 10 let, tj. do roku 2032.

V rámci ZČU jde o druhou úspěšnou akreditaci jmenovacího řízení po novele zákona o vysokých školách, která přinesla výrazné změny v akreditačních procesech. Příslušné rozhodnutí rady Národního akreditačního úřadu znamená, že matematika pěstovaná na fakultě aplikovaných věd má dlouhodobě vynikající kvalitu nejen na úrovni ČR, ale i na úrovni mezinárodní. To bezpochyby přispívá k pozitivnímu vnímání celé univerzity nejen odbornou veřejností.

Akreditace samozřejmě umožní odborný a kvalifikační růst pracovníků katedry matematiky v následujícím období a rovněž vytvoří možnost se habilitovat a absolvovat profesorská řízení i uchazečům z jiných vysokých škol, která těmito oprávněními v daném oboru nedisponují.

Fakulta aplikovaných věd

Marek Brandner, Gabriela Holubová

07. 11. 2022