Vzděláváním k duševnímu zdraví

14  -  23 November - March

14. listopadu, 14:00 - 23. března, 09:00

učebny ZČU a Info Kariéry, Tylova 33, Plzeň

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Kurzy Vzděláváním k duševnímu zdraví nabízí především pedagogům základní teoretické ukotvení v tématech duševního zdraví a podporu dovedností, jak tato témata komunikovat a orientovat. Nabízí zdarma Informační a poradenské centrum ZČU a Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň.

Vstup: zdarma
Určeno pro: pedagogy
Kontakt: poduz@rek.zcu.cz
Více informací na https://bezbarier.zcu.cz/vzdelavani/vzdelavanim-k-dusevnimu-zdravi/

Zájemci mohou absolvovat komplexní kurz anebo se přihlašovat na vybrané otevřené části: Základní kurz, Prohlubující semináře, Kazuistické semináře. Termíny jednotlivých akcí a registraci najdete na bezbarier.zcu.cz.

Účastníci komplexního kurzu absolvují: vstupní setkání, základní kurz, skupinové konzultace, prohlubující semináře dle vlastního výběru, kazuistické semináře dle vlastního výběru, mají k dispozici e-learning.

Počet hodin: 16 - 30
Termín: listopad 2022 - březen 2023

Kurzy se uskutečňují v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (zkráceně PODUZ, reg. č. ZD-ZDOVA1-013), který je financován z fondů EHP 2014-2021, program Zdraví.

Celouniverzitní

Michaela Vaňková

14. 11. 2022, 14:00


15 February

aula Fakulty pedagogické (VC 301), Veleslavínova 342/42


Fakulta filozofická

15. 02. 2023, 17:00

28 November

Fakulta pedagogická, Chodské nám., místnost 303


Ústav jazykové přípravy

28. 11. 2022, 12:00

22  -  19 November - December

Lokál U Jirky, Doudlevecká 437/9,Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2022, 18:00