Proběhl 14. ročník konference studentských prezentací

Soutěž Studující Veřejnost

Do soutěže pořádané Ústavem jazykové přípravy se letos zapojilo 28 studentů ze ZČU a 30 středoškoláků.

Ústav jazykové přípravy (UJP) Západočeské univerzity v Plzni pořádal 15. listopadu 14. ročník Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích. Konference se odehrála v prostorách UJP a Univerzitní knihovny ZČU na Borech, opět ve spolupráci se středními školami z Plzně a Plzeňského kraje.

Do soutěže se zapojilo devět středních škol, a to plzeňské Gymnázium Luďka Pika, Sportovní gymnázium, Církevní gymnázium, Masarykovo gymnázium, Obchodní akademie Plzeň, Střední škola informatiky a finančních služeb, Sportovní a podnikatelská střední škola, Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara a z mimoplzeňských Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN Staňkov. Účast středoškoláků podpořila finanční odměna, kterou Ústav jazykové přípravy získal z fondu rektora ZČU. Akce se zúčastnili rovněž studenti šesti fakult ZČU.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednést prezentaci v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi mohla odborná porota položit otázky. Přihlášení studenti, 28 ze ZČU a 30 ze středních škol, mezi sebou letos porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině a ruštině. Dva z nich dokonce prezentovali ve dvou cizích jazycích.

Studentské prezentace a následné diskuze hodnotili porotci, mezi nimiž byli vedle vyučujících UJP i zástupci partnerských a sponzorských subjektů - Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Chile, Velvyslanectví Dominikánské republiky, ADP Employer Sevices, AKKODIS a Bagmaster. Zástupci firem ocenili zájem studentů o studium cizích jazyků ve svých vstupech v úvodu konference, nabídli jim možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací.

Při závěrečném hodnocení prezentací obdrželi studenti, kteří se umístili na předních místech, hodnotné věcné a finanční ceny. Studenti ZČU, kteří se umístili na 1.–3. místě, získali mimořádné stipendium.

Všem účastníkům děkujeme za přípravu odborných a velmi kvalitně přednesených prezentací. Těšíme se na účast všech zájemců v příštím 15. ročníku Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

28. 11. 2022