Přednáška Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

07 December

7. prosince, 18:00

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 19

Přednáška Studující Veřejnost

Univerzitní knihovna vás zve do kavárny Družba na zajímavou přednášku vedoucího katedry archeologie FF ZČU Pavla Vařeky.

Vstup: Zdarma.
Určeno pro: Studenti, zaměstnanci i široká veřejnost.
Kontakt: +420 377 637 744, pujcpra@uk.zcu.cz

Tzv. cikánskému táboru v Letech na Písecku se dostalo u nás i v zahraničí mimořádné publicity, a to v důsledku ostudného umístění velkokapacitní výkrmny vepřů na místo spojené s holokaustem českých Romů a Sintů. V rámci bouřlivých diskusí o táboře a vepřínu zahájených začátkem 90. let minulého století nebyla překvapivě věnována pozornost exaktní lokalizaci tábora ani úvahám o možném dochování jeho hmotných pozůstatků. Určení polohy tábora v dnešním terénu se nestalo předmětem systematického zkoumání a pozornost nebyla věnována ani poválečné historii místa nebo odrazu tábora v historické paměti okolních komunit.

Archeologický výzkum v Letech prokázal, že tábor nezmizel beze stopy, ale jeho pozůstatky se dobře dochovaly pod povrchem současného terénu. Menší část plochy sice v 70. letech pohltilo staveniště vepřína, ovšem většina areálu nebyla nikdy zastavěna. Kombinací nedestruktivních archeologických metod a odkryvu se tak nejenom podařilo přesně určit polohu tábora, ale prostřednictvím pozůstatků jeho zástavby, ztracených nebo vyhozených předmětů a bioarcheologického záznamu také získat doklady o podmínkách života v internaci i o samotných vězních. Význam předmětů osobní povahy podtrhuje skutečnost, že se jedná o jediné materiální svědectví o Romech a Sintech vězněných v táboře. Archeologické prameny tak společně s archivními dokumenty a vzpomínkami vězňů skládají ucelenou výpověď o táboře v Letech.

Galerie


Univerzitní knihovna

Lucie Hajšmanová

07. 12. 2022, 18:00


21 December

posluchárna US217, Fakulta aplikovaných věd, kampus ZČU


Celouniverzitní

21. 12. 2022, 14:30

10  -  04 January - February

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Pzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 01. 2023, 10:00

20 January

aula Fakulty pedagogické, Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

20. 01. 2023, 16:00

16  -  17 January - February

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

16. 01. 2023, 08:00