Křest knihy: Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech

27 January

27. ledna, 14:30

Národopisné muzeum Národního muzea v Praze, Kinského zahrady 98

Přednáška Spolupráce Veřejnost

Srdečně vás zveme na prezentaci nové knihy, kterou vydává Muzeem romské kultury ve spolupráci s katedrou archeologie FF Západočeské univerzity.

Určeno pro: veřejnost

Publikace přibližuje široké veřejnosti výsledky archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora z doby nacistické okupace v Letech u Písku. Křest se uskuteční v prostorách Národopisného muzea Národního muzea v Praze, Kinského zahradách 98. Součástí programu je tematická přednáška vedoucího výzkumu a vedoucího katedry archeologie FF ZČU Pavla Vařeky.

Tzv. cikánskému táboru v Letech na Písecku se dostalo u nás i v zahraničí mimořádné publicity, a to v důsledku ostudného umístění velkokapacitní výkrmny vepřů na místo spojené s holokaustem českých Romů a Sintů. Do veřejné diskuse o táboře v Letech nedávno poněkud nečekaně vstoupila archeologie, která prokázala, že tento obor může poskytnout zásadní poznatky nejen o dávné minulosti, ale také o událostech vzdálených od současnosti jen několik desetiletí. Kniha přibližuje čtenářům metody archeologického výzkumu, jejichž prostřednictvím mohou nyní do tábora vstoupit, detailně se seznámit s jeho podobou a podmínkami internace. Prezentován je také velký soubor artefaktů, které vydávají svědectví o vězních, z nichž jen nepatrná část přežila nacistický holokaust. Představen je také odkryv hřbitova obětí.

Fakulta filozofická

Atilla Vatansever

27. 01. 2023, 14:30


17 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

17. 05. 2023, 19:00

17 May

Charles University, Carolinum, Ovocný trh 560/5, 110 00 Prague - Old Town


Fakulta aplikovaných věd

17. 05. 2023, 09:00

23 May

UV 115, Fakulta strojní


Celouniverzitní

23. 05. 2023, 10:00

10  -  30 June - July

Muzeum Mariánská Týnice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2023

06 October

Sedláčkova 15, SP319


Fakulta filozofická

06. 10. 2023, 11:00