Studenty nahradili v lavicích žáci základních škol

Letošního 5. ročníku letní školy fakulty ekonomické HOMO ECONOMICUS, který se konal v týdnu od 11. do 15. července, se zúčastnilo 18 dětí ve věku od 9 do 14 let.

Druhý prázdninový týden zaplnili učebny ekonomické fakulty žáci základních škol, aby si na jeden týden vyzkoušeli, jaké to je, navštěvovat přednášky a semináře na vysoké škole. 

Hlavním smyslem této letní školy je seznámit účastníky kurzu populárně naučnou formou s vybranými poznatky z ekonomie a souvisejících vědních disciplín. Letošní ročník byl primárně zaměřen na marketing destinací Plzeňského kraje, cestovní ruch a ekonomickou geografii. Každý den prošli studenti jedním z pěti ročníků studia, absolvovali interaktivní přednášky, workshopy i vědecké hry. Jeden den byl též věnován návštěvě muzea a prohlídce centra Plzně, v jehož rámci plnili žáci týmový úkol. Exkurze pomohla získat informace ke zpracování posterů pro prezentaci Plzeňského kraje. Poslední den složili žáci, jako správní absolventi, závěrečné zkoušky, při nichž velmi zajímavě prezentovali své projekty. Celý projekt zakončil slavnostní ceremoniál, kdy absolventi HOMO ECONOMICUS získali za účasti rodičů certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2016.

Galerie


Fakulta ekonomická

Kateřina MODRÁ

18.07.16


Cestu do budovy filozofické fakulty zpříjemní iluzivní malba


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

32

09.10.17


Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ


Fakulta pedagogická

30

17.10.17


Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků a dětí mladšího školního věku


Fakulta pedagogická

48

10.10.17