Fakulta ekonomická v Chebu odměňuje studující za středoškolské výsledky

Studium Studující Úspěchy

Přihlašování ke studiu v Chebu je otevřené do 15. dubna 2023 a probíhá elektronicky. Uchazeči mají na výběr ze dvou studijních programů - Marketingové řízení (prezenční studium) a Podniková ekonomika a management (kombinované studium).

Vybraným studujícím prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě ekonomické v Chebu uděluje fakulta společně s městem Cheb motivační stipendia za vynikající výsledky ze středoškolského studia. Oficiální udělování se na chebské radnici uskutečnilo v pátek 17. února, kde stipendium z rukou starosty Jana Vrby a děkanky fakulty Michaely Krechovské převzala čtveřice studentek a jeden student.

Vážím si všech nadaných mladých lidí, kteří se rozhodli pro studium v našem městě. Velmi mne těší, že vás můžeme dnes ocenit a rádi vás budeme podporovat i nadále,” uvedl starosta a radní Štěpánka Černá ocenila, že všichni odměnění dosáhli studijního průměru do 1,2. Děkanka Michaela Krechovská pak studentky a studenta vyzvala, aby si tento skvělý studijní prospěch udrželi i po dobu vysokoškolského studia. Bude mi potěšením, pokud vás za dva a půl roku budu moci v těchto nádherných radničních prostorách promovat,” dodala.

Jednou z oceněných byla Tereza Buštová, která se po čtyřech letech strávených na internátu v Berouně ráda vrátila co nejblíže k domovu: „Studium v Chebu pro mě bylo jasnou volbou. Léta strávená na intru pro mě byla dobrou zkušeností, ale při dalším studiu jsem chtěla opět být především blízko rodině a v prostředí, které znám. Podobně to měla také Pavlína Ptáčková, která studovala střední školu v Plzni: „V Plzni jsem nejprve chtěla zůstat nastálo, ale poblíž Chebu žije moje rodina, přítel a přátelé, takže to bylo dilema, kde vlastně skončím. Nakonec to vyhrál Cheb.“

To jejich spolužák Matěj Kudrhalt v tom tak jasno neměl, současně se totiž hlásil ještě na Fakultu pedagogickou do Plzně. Cheb nakonec zvolil také proto, že je mu toto město bližší. „Na studiu v Chebu se mi líbí možnost studovat blízko domova. K tomu mám ještě ke škole dostatek volného času na brigádu, zájmy i na přítelkyni,“ dodává Matěj. A mezi Plzní a Chebem se rozhodovala také Alena Kubšová. „Zvolila jsem Cheb, abych mohla do školy denně dojíždět,“ přibližuje Alena důvod, proč se nakonec rozhodla studovat právě v tomto městě. Poslední oceněnou studentkou byla Gabriela Švorčíková ze Sokolova, která o výběru fakulty v Chebu vůbec nepochybovala. 

A jak se stipendiem studenti naloží? Matěj, Pavlína a Gabriela si peníze budou spořit, naopak Tereza i Alena je využijí na výdaje spojené s cestováním, stravováním a vybavením do školy.

Fakulta ekonomická již spustila přijímací řízení pro akademický rok 2023/24 a stipendium za vynikající výsledky ze střední školy rozhodně není jediným, co fakulta může zájemcům o studium nabídnout.

Uchazeči mají v Chebu na výběr ze dvou studijních programů - Marketingové řízení (prezenční studium) a Podniková ekonomika a management (kombinované studium). Přihlašování je otevřené do 15. dubna 2023 a probíhá elektronicky. Více informací na webu fakulty.

Ačkoliv v Chebu všichni ocenění strávili teprve první semestr, svůj výběr hodnotí kladně. Vyzdvihují osobní a podporující přístup zdejších vyučujících a také nižší počet studentů. Všichni se tu známe a člověk se tak necítí jen jako číslo v nějakém seznamu,“ uvádí pozitiva studia v Chebu Matěj Kudrhalt.

Fakulta se také snaží zasazovat o rozvoj zdejšího regionu, proto připravuje řadu akcí, které jsou určené nejen studujícím, ale také široké veřejnosti. Na podzimní úklid veřejného prostoru nebo vzdělávací kurzy navážou další akce během jara. Na první jarní den je například naplánováno promítání filmu Nebe - filmová zpověď Tomáše Etzlera a speciálně pro studenty středních škol chystá fakulta Den s vysokoškolákem. Sledujte web fek.zcu.cz i sociální sítě, ať vám nic neunikne.

Galerie


Fakulta ekonomická

Kateřina Svobodová

24. 02. 2023