Brána matematikou otevřená X

23  -  24 March

23. března, 10:00 - 24. března, 13:00

Hotel Lions, Zborovská 85, 301 00 Plzeň

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd společně s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve dnech 23. - 24. 3. 2023 seminář Brána matematikou otevřená X.

Vstup: na přednášky je zdarma, v případě zájmu o ubytování a stravné činní cena 600 Kč
Určeno pro: pedagogy matematiky základních, středních i vysokých škol.
Kontakt: Světlana Tomiczková, tel.: 377 632 638
Více informací na http://mmm.zcu.cz/seminar2023/

Seminář je určen především pro učitele a učitelky matematiky středních, ale i základních a vysokých škol. V rámci dvoudenního semináře jsou připravené:

  • přednášky týkající se využití jednotlivých oborů matematiky v praktických a výzkumných oblastech,
  • přednášky a workshopy rozšiřující středoškolskou matematiku,
  • diskuze o výuce matematiky na středních (ale i dalších) školách

 Přehled přednášek a workshopů, na které se můžete těšit, najdete na webu akce.

Přednášet budou:

  • prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.: Několik poznámek o sčítání
  • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.: Vadí - nevadí? aneb Statistika kolem nás
  • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.: Nerušte mé Fordovy kruhy
  • doc. RNDr. Roman Čada, Ph.D.: S origami od trisekce úhlu ke skládání DNA
  • RNDr. Petr Tomiczek, CSc.: Od nuly do nekonečna
  • RNDr. Dag Hrubý: Vzdělávání a dnešek
  • RNDr. Šárka Gergelitsová: Geogebra

Počet účastníků je omezen, a proto je nutné se v případě zájmu co nejdříve registrovat  na stránkách semináře nejpozději do 10. 3. 2023 (nebo do naplnění kapacity).

Cena semináře včetně stravy a ubytování je 600 Kč. Pokyny k platbě obdržíte při registraci. Pokud chcete navštívit pouze jednotlivé přednášky bez nároku na ubytování a jídlo, pak je účast bezplatná.

Fakulta aplikovaných věd

Světlana Tomiczková

23. 03. 2023, 10:00


19 April

Fakulta aplikovaných věd, UC 143


Nové technologie - výzkumné centrum

19. 04. 2024, 12:30

11  -  12 April

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Multilab (LS122)


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 04. 2024

29 April

Moving Station v Plzni


Fakulta pedagogická

29. 04. 2024, 19:00

09 April

TechTower, Koterovská 2827/152, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 04. 2024, 14:15