LUNCH TIME seminář katedry archeologie

22 March

22. března, 13:00

SP319 (Sedláčkova 15)

Hosté Seminář Věda

Srdečně zveme na přednášku Elišky Vošvrdové s názvem Geofyzikální metody v archeologii.

V rámci semináře budou shrnuta aktuální témata řešená Geofyzikálním pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Společně s představením zkoumaných lokalit a s nimi souvisejících řešených otázek budou demonstrovány možnosti a limity geofyzikální prospekce. Prostor bude věnován také budoucímu směřování archeogeofyziky v Čechách a současným trendům v oblasti využití geofyzikálních metod v archeologii.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

22. 03. 2023, 13:00


22 March

Knihovna města Plzně - Polanova síň, Bedřicha Smetany, Plzeň


Celouniverzitní

22. 03. 2023, 17:00

22 March

Moving Station, Plzeň


Celouniverzitní

22. 03. 2023, 17:00

23  -  24 March

Hotel Lions, Zborovská 85, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

23. 03. 2023, 10:00

28  -  24 March - April

lokál U Jirky - Doudlevecká 437/9, Plzeň 3


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28. 03. 2023, 18:00