LUNCH TIME seminář katedry archeologie

22 March

22. března, 13:00

SP319 (Sedláčkova 15)

Hosté Seminář Věda

Srdečně zveme na přednášku Elišky Vošvrdové s názvem Geofyzikální metody v archeologii.

V rámci semináře budou shrnuta aktuální témata řešená Geofyzikálním pracovištěm Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Společně s představením zkoumaných lokalit a s nimi souvisejících řešených otázek budou demonstrovány možnosti a limity geofyzikální prospekce. Prostor bude věnován také budoucímu směřování archeogeofyziky v Čechách a současným trendům v oblasti využití geofyzikálních metod v archeologii.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

22. 03. 2023, 13:00


20 October

Hrad Křivoklát


Fakulta filozofická

20. 10. 2023

14  -  15 September

budova Fakulty aplikovaných věd ZČU, Technická 8


Fakulta strojní

14. 09. 2023, 10:00

19  -  20 September

kampus ZČU, Bory + centrum Plzně


Celouniverzitní

19. 09. 2023, 14:00

20 September

přízemí Fakulty pedagogické ZČU & dalších 5 míst v Plzni


Univerzitní knihovna

20. 09. 2023, 18:00