Přednáška Petera Wolfa z Domu bavorských dějin

20 March

20. března, 18:30

Sedláčkova 15, Plzeň, SP 319

Přednáška Studující Veřejnost

Dr. phil. Peter Wolf - zástupce ředitele Domu bavorských dějin Augsburg/Regensburg, přináší jedinečný pohled do zákulisí organizace historické národní výstavy - Karel IV.

Určeno pro: studenty, veřejnost
Kontakt: Boris Blahak

Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Nadace Hannse Seidela srdečně zvou na přednášku Dr. phil. Peter Wolfa na téma Barock! Bayern und Böhmen. Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023/24 - Ein Werkstattbericht / Baroko! Bavorsko a Čechy. Bavorsko-česká národní výstava 2023/24 - Zpráva z „dílny“.

Přednáška a diskuse s přednášejícím budou probíhat v němčině.
Vortrag und Diskussion mit der Referentin finden auf Deutsch statt.

Fakulta filozofická

Iveta Matějková

20. 03. 2023, 18:30


30 May

Webinář proběhne online.


Univerzitní knihovna

30. 05. 2023, 10:00

31 March

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze


Celouniverzitní

31. 03. 2023, 09:30

27  -  20 March - April

Galerie Inkubátor, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 03. 2023, 17:00

05 April

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, SP-210


Fakulta filozofická

05. 04. 2023, 09:20