Přednáška Petera Wolfa z Domu bavorských dějin

20 March

20. března, 18:30

Sedláčkova 15, Plzeň, SP 319

Přednáška Studující Veřejnost

Dr. phil. Peter Wolf - zástupce ředitele Domu bavorských dějin Augsburg/Regensburg, přináší jedinečný pohled do zákulisí organizace historické národní výstavy - Karel IV.

Určeno pro: studenty, veřejnost
Kontakt: Boris Blahak

Katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Nadace Hannse Seidela srdečně zvou na přednášku Dr. phil. Peter Wolfa na téma Barock! Bayern und Böhmen. Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023/24 - Ein Werkstattbericht / Baroko! Bavorsko a Čechy. Bavorsko-česká národní výstava 2023/24 - Zpráva z „dílny“.

Přednáška a diskuse s přednášejícím budou probíhat v němčině.
Vortrag und Diskussion mit der Referentin finden auf Deutsch statt.

Fakulta filozofická

Iveta Matějková

20. 03. 2023, 18:30


15 May

Korandův sbor, Anglické nábřeží 13


Fakulta pedagogická

15. 05. 2024, 18:00

15  -  29 May - June

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 05. 2024, 18:00

25  -  26 May

Krašovská aktivity centrum Plzeň


Fakulta zdravotnických studií

25. 05. 2024, 09:00

13  -  10 May - July

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–18.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

13. 05. 2024, 17:00