Na NTC proběhl workshop zaměřený na návrhy turbostrojů

Seminář Spolupráce Věda

Výzkumné centrum – nové technologie (NTC) přivítalo profesora Andrease Weisse z OTH – Východobavorské technické vysoké školy Amberg-Weiden. Andreas Weiss ve výzkumném ústavu zrealizoval dvoudenní workshop v oblasti návrhu turbostrojů se zaměřením na radiální stroje. Účastníci byli nadšeni!

Profesor Weiss působí na OTH Amberg-Weiden v Centru excelence pro kogenerační technologie při Fakultě strojní a životního prostředí. Soustředí se na proudové stroje, aplikovanou mechaniku proudění a termodynamiku a na technologie využívající stlačený vzduch. Do Plzně dorazil se svým mladým kolegou Philippem Streitem.

Workshop zaměřený na návrhy turbostrojů, především na radiální stroje, byl naplánován na závěr úspěšně ukončeného společného projektu "Přeshraniční síť výzkumu a inovací pro energetickou účinnost a kombinovanou výrobu tepla, elektřiny a chlazení“ v roce 2019. Bohužel kvůli pandemii covid-19 musel být posunut a uskutečnil se až na začátku března tohoto roku.

Semináře se účastnili odborní pracovníci z výzkumného centra NTC, Fakulty strojní ZČU, Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), studenti Fakulty strojní i zástupci Doosan Škoda Power. Workshop to byl skutečně povedený, a to díky kreativnímu a praktickému přístupu profesora Weisse, který problematiku vysvětloval pomocí řady příkladů, ukázek a praktických experimentů. Posluchači kladli mnoho otázek, živě o daném tématu diskutovali a vyměňovali si zkušenosti.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

20. 03. 2023