LUNCH TIME seminář katedry archeologie

29  -  29 March

29. března, 13:00 - 29. března, 14:00

SP319 (Sedláčkova 15)

Hosté Seminář Věda

Zveme vás na přednášku Tomáše Pancíře Odraz vojenské přítomnosti v archeologických pramenech z letišť druhé světové války na příkladu lokality Planá u Českých Budějovic.

V roce 2020 proběhl první záchranný archeologický výzkum v prostoru někdejšího letiště Planá u Českých Budějovic ve snaze odhalit funkci letového komplexu od jeho počátků, až do současnosti. V rámci přednášky bude představen dosavadní stav poznání lokality a nové badatelské výzvy v rámci projektu, jehož cílem je přispět k budoucí ochraně památek letectví na našem území a vypracování metodiky, jak k těmto typům lokalit přistupovat v rámci archeologického výzkumu. 

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

29. 03. 2023, 13:00


29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

13  -  10 May - July

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–18.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

13. 05. 2024, 17:00

04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00

06  -  07 May

Univerzitní knihovna, kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

06. 05. 2024, 10:00