LUNCH TIME seminář katedry archeologie

29  -  29 March

29. března, 13:00 - 29. března, 14:00

SP319 (Sedláčkova 15)

Hosté Seminář Věda

Zveme vás na přednášku Tomáše Pancíře Odraz vojenské přítomnosti v archeologických pramenech z letišť druhé světové války na příkladu lokality Planá u Českých Budějovic.

V roce 2020 proběhl první záchranný archeologický výzkum v prostoru někdejšího letiště Planá u Českých Budějovic ve snaze odhalit funkci letového komplexu od jeho počátků, až do současnosti. V rámci přednášky bude představen dosavadní stav poznání lokality a nové badatelské výzvy v rámci projektu, jehož cílem je přispět k budoucí ochraně památek letectví na našem území a vypracování metodiky, jak k těmto typům lokalit přistupovat v rámci archeologického výzkumu. 

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

29. 03. 2023, 13:00


02 June

kaple Nanebevzetí Panny Marie, zámek Nečtiny


Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

02. 06. 2023, 18:00

12  -  18 May

Plzeň, Praha, Olomouc, Vídeň


Fakulta filozofická

12. 05. 2023

10  -  30 June - July

Muzeum Mariánská Týnice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2023

21  -  28 June - July

Sympozium - budova FDU (Univerzitní 28); výstava - Jednota (Martinská 3, Plzeň)


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 06. 2023, 18:00