Evropská partnerství: Zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací

17 May

17. května, 09:00

UV 115b, budova Fakulty strojní ZČU, Univerzitní 22 Plzeň

International Seminář Věda

Projektové centrum ZČU zve na další ze série seminářů, nyní s názvem Evropská partnerství: Zdroj financování i vlivu v oblasti výzkumu a inovací.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Určeno pro: všechny zájemce/kyně ze ZČU a partnerských institucí
Kontakt: Lenka Strnadová (lstrnad@kap.zcu.cz, +420 377 631 084)

Cílem dalšího ze série seminářů Projektového centra ZČU je přiblížit zúčastněným krajinu evropských partnerství a menších nástrojů doplňujících program Horizont Evropa. Zúčastnění tak získají orientaci v celém prostoru komunitárních programů EU na podporu výzkumu a inovací, vč. menších, ale z hlediska výzkumu zajímavých iniciativ, jakými jsou např. program Občané, rovnost, práv a hodnoty, Výzkumný fond pro uhlí a ocel aj. Cílem je podpořit schopnost vyhledávat a budovat příležitosti financování výzkumu ve spletité struktuře evropských partnerství a méně známých evropských programů, vedle hlavního pracovního programu, kterým je Horizont Evropa.

V rámci akce budou zúčastnění seznámeni s novým Grantovým kalendářem PC, který usnadní včasný přístup k informacím o chystaných výzvách. Představeny budou způsoby, jak efektivně využít evropských partnerství, zapojit se a ovlivňovat jejich činnost a získávat klíčové informace o grantových příležitostech, které nabízejí. Součástí semináře bude tradičně i představení nejdůležitějších novinek z oblasti programu Horizont Evropa a aktualizovaného Průvodce ZČU projektovou žádostí Horizont Evropa.

Registrujte se nejpozději do pondělí 15. 5. 2023 prostřednictvím registračního formuláře.

Program akce naleznete níže.


Akce je podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

17. 05. 2023, 09:00


18 October

LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň


Celouniverzitní

18. 10. 2023, 18:00

20 September

Plzeňský Prazdroj


Celouniverzitní

20. 09. 2023, 16:00

20 September

přízemí Fakulty pedagogické ZČU & dalších 5 míst v Plzni


Univerzitní knihovna

20. 09. 2023, 18:00