Výstava: Fascinace Santinim

24  -  29 May - October

24. května, 17:00 - 29. října, 18:00

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň

Spolupráce Veřejnost Výstava

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara připomene letošní 300. výročí úmrtí geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela projektem nazvaným Fascinace Santinim, na němž se podíleli studující a absolventi ateliéru Kov a šperk.

Více informací na https://www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze

Svůj příspěvek k připomínce výročí staví Západočeské muzeum v Plzni na dvou skutečnostech. V Plzni mají počátek Santiniho české kořeny, neboť jeho babička odsud pocházela, a hlavně tradice Západočeského uměleckoprůmyslového muzea, jednoho ze dvou předchůdců dnešního Západočeského muzea v Plzni, vybízí k reflexi tzv. druhého Santiniho života v umělecké tvorbě.

Součástí projektu je výstava, která představí inspirace Santinim ve šperkařské tvorbě dvou absolventek Západočeské univerzity v Plzni, Miroslavy Veselé a Veroniky Gocové Pouzarové, a také současných studentů a studentek ateliéru Kov a šperk, jejichž autorské šperky vznikly pod vedením Martina Vernera.

Seriál doprovodných akcí ukáže, jak Santini fascinoval tvůrce v jiných uměleckých oblastech. K výstavě je připraven edukační program a workshop pro děti a řada dalších doprovodných akcí.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

24. 05. 2023, 17:00


10  -  30 June - July

Muzeum Mariánská Týnice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2023

26 May

Galerie Ladislava Sutnara (Riegrova 11) + Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28)


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 05. 2023, 17:00

13  -  22 May - July

galerie sam83 / Česká Bříza 83


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 05. 2023, 17:00

27  -  01 May - October

Mlýn Osvračín 7, okres Domažlice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2023, 15:00

26  -  06 May - August

Galerie U Radnice, Martínka Húsky 54, Tábor


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 05. 2023, 19:00