Univerzita jako příležitost: Ženy, věda a jiné nebezpečné věci

15 November

15. listopadu, 13:00

Veleslavínova 342/42, Velká aula FPE

Konference Seminář Univerzita

Zveme vás na třetí ročník akce Univerzita jako příležitost, který připravujeme na listopad 2023, kdy v rámci Týdne humanitních věd uspořádáme panelovou diskuzi Ženy, věda a jiné nebezpečné věci.

Určeno pro: Odborníky, studenty a veřejnost
Kontakt: Naďa Hlaváčková, 777 01 05 01
Více informací na https://hsvv.zcu.cz

Název panelové diskuse odkazuje na knihu lingvisty Georga Lakoffa Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie prozrazují o mysli, která ukazuje, jak kategorie, jež používáme k organizaci světa, odrážejí naše mentální struktury a jakým způsobem se liší v různých jazycích a kulturách.

Během diskuse vystoupí rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová, jejímž oborem je fyzikální chemie, dále párová psycholožka a krizová interventka Eliška Remešová, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která bude hovořit o problematice veřejného práva. Na téma umělé inteligence se zaměří vývojář Jan Tyl a jím vytvořená digitální osoba Matylda, jež původně vznikla pro předvolební superdebatu ČT v roce 2021. Účastníci a účastnice diskuse na ZČU, kam Jan Tyl přijede s novou, nikým nespatřenou verzí Matyldy, se dozvědí, co je možné od Matyldy očekávat a kde jsou její limity. Dále vystoupí psycholožka Olga Vlachynská, prorektorka Univerzity Karlovy a romanistka Eva Voldřichová Beránková a kanadská filozofka Marie Antonios Sassine, která působí jako výkonná ředitelka Centra pro nové otázky v etice, společnosti a technologii (Centre on New Questions in Ethics, Society and Technology – CETS) na Dominican University College v Ottawě.

„Panelové diskuse z cyklu Univerzita jako příležitost patří mezi tradiční a velmi oblíbené akce Fakulty filozofické. Umožňují totiž setkat se a diskutovat s lidmi, kteří propojují disciplíny, akademické a neakademické prostředí a ovlivňují společnost. Jsem velmi rád, že letošní ročník, konaný v rámci Týdne humanitních věd, poskytne možnost diskutovat se ženami, které vynikají ve svých oborech a jsou výraznými osobnostmi veřejného života,” říká děkan FF David Šanc.

Cílem diskuse je zjistit, jak univerzitní prostředí a vzdělávání přispívají k prosazování a respektování ženského hlasu ve společnosti. „Zajímá nás autenticita ženského pohledu v rámci řešení vědeckých, politických a společenských problémů a výzev současnosti,“ říká jedna z členek organizačního týmu Naděžda Hlaváčková z katedry filozofie FF ZČU.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu konference.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

15. 11. 2023, 13:00


30 January

kampus ZČU, Bory + centrum Plzně


Celouniverzitní

30. 01. 2024, 08:00

26 March

Fakulta elektrotechnická, posluchárna EP 130


Celouniverzitní

26. 03. 2024, 13:30

12  -  22 February - March

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň, Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–15.00


Univerzitní knihovna

12. 02. 2024, 08:00

24 April

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

24. 04. 2024, 17:00

21 February

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

21. 02. 2024, 17:00