Nábor do registru dárců kostní dřeně na ZČU

15 November

15. listopadu, 15:00

před Campus café, Univerzitní 22, kampus ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Udělejte dobrý skutek. Zapište se do registru dárců.

Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost

U nově otevřené kavárny Campus café v budově Fakulty strojní a ekonomické můžete udělat dobrý skutek od 10 do 16 hodin.

Děkujeme!

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 11. 2023, 15:00


25  -  28 June

Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

25. 06. 2024, 09:00

29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

17 July

Kampus Západočeské univerzity v Plzni


Celouniverzitní

17. 07. 2024, 19:00

04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00