Devátá kastellologická konference připomněla odkaz profesora Tomáše Durdíka

Konference Přednáška Věda

V archivním sálu hradu Křivoklát zaznělo 12 odborných příspěvků. Akci spolupořádala katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU.

V pondělí 2. října hostil státní hrad Křivoklát IX. ročník kastellologické konference spojené s odkazem českého archeologa středověku a kastellologa Tomáše Durdíka, který působil i na Západočeské univerzitě v Plzni.

Po již tradiční pobožnosti v hradní kapli zaznělo v prostorách archivního sálu 12 příspěvků zaměřených na metody dokumentace architektury a artefaktů, konzervaci archeologických nálezů a interpretaci hradních lokalit z hlediska jejich úlohy v rámci krajiny i středověkých hospodářských a mocenských struktur. Další příspěvky přinesly informace vycházející z dlouhodobého výzkumu řady hradních lokalit a seznámily na šest desítek účastníků a účastnic konference s výsledky dílčích archeologických výzkumů z hradního prostředí.

Konference se uskutečnila díky úzké spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., katedrou archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské, Společností přátel starožitností a spolkem Hrady na Malši z. s.

Jubilejní X. ročník akce se uskuteční opět na Křivoklátě v říjnu 2024.

Galerie


Fakulta filozofická

Katedra archeologie FF ZČU

01. 11. 2023