Izrael a Hamás ve válce – jaké budou následky? Téma otevřela Univerzita třetího věku

Další vzdělávání Přednáška

Posluchačky a posluchači Univerzity třetího věku ZČU měli možnost navštívit přednášky dr. Ireny Kalhousové, která pohovořila o situaci v izraelské společnosti a vlivu teroristických útoků Hamásu na budoucnost Státu Izraele.

Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako výzkumnice v Institute for National Security Studies v Tel Avivu a jako hlavní analytička v pražském Institutu bezpečnostních studií. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě.

Dr. Kalhousová přijala pozvání U3V, aby pohovořila o situaci v izraelské společnosti, o její silné polarizaci, sílící zejména v posledních měsících, po sestavení extremistické vládní koalice. Zdůraznila fakt, že na velmi malém území žije značné množství skupin se zcela odlišnými názory. Největší propast shledává mezi obyvateli, kteří chtějí Izrael striktně židovský, a obyvateli, kteří chtějí Izrael demokratický. Obrovské rozpory pak vidí v názorech na to, co by se mělo dít s okupovaným Západním břehem. V tomto klimatu je stále těžší nalézt kompromis. Jak se izraelská společnost bude vyrovnávat s něčím tak traumatickým, jako byl útok ze 7.10.2023? A jak se v tomto traumatu zvládne vypořádat s obtížnou bezpečnostní situaci, do které se dostala?  

Zájem posluchaček a posluchačů o přednesené téma byl značný, zúčastnilo se jich přes 150. Jedna z celkem dvou přednášek byla online, aby měli možnost se zúčastnit i ti ze vzdálenějších poboček U3V. K nápadu uspořádat tyto mimořádné přednášky nad rámec běžné výuky kurzů U3V říká Magdalena Edlová, vedoucí U3V: „Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska šíření fake news. U3V se snaží dlouhodobě reagovat na témata, která hýbou společností, a přinášet objektivní informace, abychom našim posluchačům pomohli zorientovat se v problematice aktuálního dění ve světě. V minulosti měli posluchači možnost se zúčastnit několika přednášek na téma fake news obecně, v roce 2022 jsme uspořádali například také přednášku k tématu války na Ukrajině.“

Celouniverzitní

Markéta Brůžková

28. 11. 2023