Strojírenská technologie Plzeň 2024

07  -  09 February

7. února - 9. února

Vienna House Easy, Plzeň, U Prazdroje 2720

Konference Univerzita Veřejnost

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní ZČU zve na 9. ročník mezinárodní konference, pořádané ve spolupráci s partnery.

Vstup: po registraci 26. 1. 2024
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na https://www.mmspektrum.com/clanek/v-unoru-bude-plzen-patrit-strojarum

Jednací jazyk konference: angličtina, čeština

Témata konference: progresivní metody výroby, moderní konstrukce nástrojů, materiálové inženýrství, metrologie a zabezpečování kvality, TPV

Bližší informace o programu konference naleznete na webových stránkách stplzen.zcu.cz.

Galerie


Fakulta strojní

Pavel KORELUS

07. 02. 2024


11  -  12 April - May

Císařská konírna Pražského hradu | II. Nádvoří, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 04. 2024

15 May

Korandův sbor, Anglické nábřeží 13


Fakulta pedagogická

15. 05. 2024, 18:00

24 April

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

24. 04. 2024, 17:00

26 March

Fakulta elektrotechnická, posluchárna EP 130


Celouniverzitní

26. 03. 2024, 13:30