Program Cizí jazyky pro komerční praxi na Fakultě filozofické získal akreditaci na 10 let

Studium Úspěchy Veřejnost

Program Cizí jazyky pro komerční praxi pěstovaný třemi jazykovými katedrami Fakulty filozofické - katedrou anglického jazyka a literatury, katedrou germanistiky a slavistiky a katedrou románských jazyků - získal akreditaci na dalších 10 let. Těšíme se na uchazečky a uchazeče.

Radostné okamžiky prožívají všichni jazykáři na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Úspěšným akreditačním procesem prošel profesní bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi, jehož dobu trvání Národní akreditační úřad prodloužil na 10 let.

Populární studijní program, který dává možnost volit z kombinací angličtina-němčina, angličtina-francouzština a angličtina-ruština, má na fakultě více než dvacetiletou tradici a o jeho absolventy je mezi zaměstnavateli značný zájem. Vysoké bývají i počty uchazeček a uchazečů.

Nicméně výzvy, kterým v poslední době čelí řada českých humanitních pracovišť, zejména pokud jde o získávání a udržení odborníků s akreditačním potenciálem, se nevyhnuly ani katedrám zajišťujícím právě tento program. Příprava kvalitně personálně a publikačně zajištěného spisu byla dlouhým a náročným procesem, ve kterém však jazykáři z FF nakonec uspěli. Je to dobrá zpráva nejen pro ně, nýbrž i pro zájemce o moderní a praktické studium cizích jazyků ze západních Čech i odjinud.

Přihlášky ke studiu CJKP lze podávat do 30. 4. prostřednictvím formuláře na Portálu ZČU.


Akreditace byla podpořena prostředky z NPO pro roky 2022 – 2024 (Registrační číslo projektu: NPO_ZČU_MSMT-16584/2022).


Fakulta filozofická

Tomáš Hostýnek

12. 02. 2024