Umělá inteligence a autorské právo

28 February

28. února, 16:30

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Multilab (LS 122)

Přednáška Studující Zaměstnanci

Série přednášek na téma Umělá inteligence, které v průběhu letního semestru 2023/24 nahlížejí na tento fenomén z různých aspektů.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, pedagogy, zaměstnance, širokou i odbornou veřejnost

Umělá inteligence a autorské právo: historie se opakuje… 

JUDr. Adéla Faladová, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury

Nástup umělé inteligence s sebou přinesl spoustu výzev pro právníky a legislativce. Týká se to i oblasti autorského práva, kde se diskutují otázky ohledně autorství, kompenzování autorů za užití jejich výtvorů umělou inteligencí ad. Mělo by autorské právo na tyto nové technologie nějak reagovat – a jak?


Vynálezy realizované počítačem a umělá inteligence

Ing. Daniela Harantová – vedoucí oddělení průzkumu strojní a elektro, patentový odbor, Úřad průmyslového vlastnictví ČR  

Prezentace se zaměřuje na problematiku patentové ochrany počítačových programů a umělé inteligence. Snahou je seznámit posluchače se stavbou přihlášky vynálezu, zejména patentových nároků obsahujících počítačový program a umělou inteligenci. Prezentace uvádí legislativu k ochraně průmyslových práv a postoj Úřadu průmyslového vlastnictví při posuzování přihlášek vynálezů a užitných vzorů z uvedené oblasti techniky. Vše je doplněno o konkrétní příklady z praxe.


Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

28. 02. 2024, 16:30


11  -  02 April - June

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 04. 2024, 17:00

17 April

Webinář proběhne online.


Univerzitní knihovna

17. 04. 2024, 09:30

23  -  30 April

(A)VOID CAFÉ, Náplavka u Jiráskova mostu, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 04. 2024