Fakulta strojní připravuje seminář ve spolupráci s Českou společností pro údržbu

Seminář Věda Veřejnost

Účastníci zavítají do výzkumného centra RTI a seznámí se s jeho špičkovými technologiemi.

Česká společnost pro údržbu a Fakulta strojní ZČU pořádají odborný seminář Údržba 4.0 a špičkové technologie v praxi. Aplikace aditivních technologií, žárových nástřiků a laserových technologií v údržbě, který proběhne 25. června v budově Fakulty strojní a v prostorách výzkumných pracovišť a podniků. 

"Cílem je ukázat odborníkům z průmyslové praxe, jaké mají tyto technologie a související výzkum a vývoj aplikační potenciál," říká Miloslav Kepka, organizátor semináře za Fakultu strojní.

Součástí programu bude představení Regionálního technologického institutu (RTI), výzkumného centra Fakulty strojní, se zaměřením na kovový tisk, kompozity a plasty, do jehož prostor se účastníci také podívají. S moderními technologiemi je seznámí Ivana Zetková a Zdeněk Chval z Fakulty strojní. Další část programu bude patřit představení a praktickým ukázkám technologií společností VZÚ Plzeň a LaserTherm.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webu České společnosti pro údržbu.

Fakulta strojní

Kamila Kolářová

09. 05. 2024