Zahajovací koncert akademického roku 2023/2024

11 October

11. října, 19:00

Korandův sbor ČCE, Anglické nábř. 2142/13

Koncert Univerzita Veřejnost

Přivítejte nový akademický rok s klasickou hudbou. Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum provedou koncert Barokní avantgarda – hudební inspirace z Prahy a jihozápadních Čech.

Vstup: volný
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost

Dějištěm koncertu, který se opět odehraje pod taktovkou Víta Aschenbrennera z katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU, bude tentokrát Korandův sbor ČCE.

Na pozvání Západočeské univerzity v Plzni provedou soubory hudbu českých skladatelů první poloviny 18. století, pražských chorregentů Šimona Brixiho a Antonína Syrůčka, dobřanského  rodáka Jana Josefa Ignáce Brentnera a regenschoriho působícího v Klatovech Jana Václava Flašky či jeho současníka Václava Jana Kopřivy. Jejich tvorba byla v první polovině 18. století silně ovlivněna Antoniem Vivaldim a jeho italskými současníky a znamenala v hudebním vývoji našich zemí významný předěl.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

11. 10. 2023, 19:00


25  -  26 May

Krašovská aktivity centrum Plzeň


Fakulta zdravotnických studií

25. 05. 2024, 09:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30