Creative Crossroads

11  -  08 October - November

11. října - 8. listopadu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Galerie Inkubátor

International Studující Výstava

Výstava Creative Crossroads, kterou najdete v Galerii Inkubátor v budově Sutnarky, je místem setkání různých kultur, umění, tradičních metod a moderních přístupů. Na této kreativní křižovatce dochází ke střetávání konceptů a forem i objevování a oslavám různorodosti.

Vstup: volný, po - pá 8:00 - 18:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s potěšením představuje práce zahraničních studentek a studentů, kteří se na naší fakultě vzdělávají v rámci své zahraniční stáže. Letos mezi nás zavítali studující z partnerských škol ze Slovenska, Polska, Španělska, Řecka, Číny a Taiwanu

Výstava představuje fotografie, grafický i průmyslový design, digitální malbu, interiérový design a animaci a ukazuje, jak mohou rozličné umělecké a kulturní vlivy vytvářet něco výjimečného a nového. Objekt, obraz i forma se stávají součástí většího příběhu o setkávání kultur a výměně idejí.

Projekt Creative Crossroads není pouze výstavou – je dialogem a oslavou rozmanitosti, tvořivosti a otevřenosti, které jsou stěžejními prvky každého skutečně mezinárodního vzdělávacího prostředí.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

11. 10. 2023


31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

30  -  15 May - September

Kabinet fotografie, Galerie Kladenského zámku, Kladno


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 05. 2024, 18:00

14 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

14. 05. 2024, 19:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024