18. ročník Mezinárodní konference IASE

28  -  01 June - July

28. června, 12:00 - 1. července, 23:00

kampus Západočeské univerzity v Plzni

Konference Studující Zaměstnanci

Ústředním tématem letošního ročníku je podpora začleňování osob se zdravotním postižením v průběhu celého zivota

Více informací na https://www.fpe.zcu.cz/cs/Research/konference.html

Konference, jež je pořádána Mezinárodní asociací speciálních pedagogů a Oddělením speciální a inkluzivní pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU, je určena akademikům, vyučujícím, sociálním pracovníkům a pracovnicím a dalším lidem z pomáhajících profesí, rodinám a osobám s postižením. Zaměříme se na vzdělávání, přechodová období, podporu rodin, sociální služby, bydlení a zaměstnávání. Stovky vystupujících z USA, Kanady, Japonska, Austrálie, Keni a dalších zemí z celého světa budou sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe v oblasti podpory osob se zdravotním postižením.

Termín konference:

  • 27. 6. 2024: Exkurze do škol, sociálních služeb a organizací zdravotně postižených (nutná separátní registrace)
  • 28. 6. – 1. 7. 2024: Odborný program konference

Účast:

  • Celá konference (28. 6. – 1. 7.): Registrace do 10. 6. na www.iase.org/conference
  • Jednodenní účast prostřednictvím kurzu CŽV FPE ZČU: Mezinárodní trendy ve speciální pedagogice (29. 6. a 30. 6.). Přihlášky na jeden nebo oba dny najdete na pc.fpe.zcu.cz

Více informací najdete na oficiálních stránkách organizace IASE nebo na webu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.

Fakulta pedagogická

Bc. Michal Švec

28. 06. 2024, 12:00


17 July

Kampus Západočeské univerzity v Plzni


Celouniverzitní

17. 07. 2024, 19:00

03  -  25 June

Galerie GAFA, DEPO2015, Presslova 14, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2024, 18:00

25  -  28 June

Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

25. 06. 2024, 09:00