České vysoké školy společně zahajují kampaň, ve které ukáží jejich přínosy pro společnost

Spolupráce Univerzita Veřejnost

„Vysoké školy pro společnost“ je název nové iniciativy České konference rektorů, která upozorní na důležitou roli vysokých škol pro veřejnost. Kampaň na sociálních sítích začne 12. června. Školy se v její náplni budou střídat.

Vzdělávají přes 300 tisíc studujících a zaměstnávají téměř 60 tisíc lidí – vysoké školy a univerzity však nejsou vzdělávací centra. Společnosti prospívají i výzkumem a službami, které mají pozitivní společenský vliv ve všech sférách života. Série příspěvků na sociálních sítích X a Facebook od poloviny června ukáže širokou škálu českých VŠ a různé způsoby, jakými přispívají k rozvoji české společnosti a jejího každodenního života.

V příštích měsících se každý týden představí jedna z více než čtyřiceti VŠ, veřejných i soukromých, od uměleckých až po technické. „Cílem iniciativy je přiblížit širší veřejnosti aktivity, které představují přínos pro společnost. Ten může být někdy méně nápadný a kvantifikovatelný, vždy však směřuje k prosperitě, bezpečnosti a soudržnosti celé společnosti," vysvětluje předsedkyně České konference rektorů a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Na Západočeskou univerzitu v Plzni přijde řada na začátku roku 2025. „Neustálé připomínání, že investice do vysokého školství je investicí do budoucnosti naší země, je nesmírně důležité. I proto se na Západočeské univerzitě dlouhodobě snažíme ukazovat, že univerzita přináší městu a regionu ekonomický růst a prosperitu, napomáhá lákat investory, funguje jako přirozené centrum kultury a umění a významně přispívá ke komunitnímu rozvoji. A až přijde na nás řada, přesně to v kampani ukážeme," řekl rektor ZČU Miroslav Lávička. 

Univerzity a vysoké školy chtějí prezentovat své významné vědecké poznatky a hodnoty s celospolečenským dopadem, které mají podobu studií, analýz, patentů či licencí, zakládání spin-off společností, poskytování odborných služeb, konzultací a výzkumů v klíčových oblastech. Pozitivní dopad se týká také kvality služeb (sociálních, zdravotnických nebo kulturních).

Galerie


Zdroj: Česká konference rektorů

Zdroj: Česká konference rektorů

Zdroj: Česká konference rektorů

Celouniverzitní

tisková zpráva České konference rektorů, Andrea Čandová

06. 06. 2024