Zemřel první rektor ZČU Jiří Holenda

Tisková zpráva Univerzita

Ve věku 90 let zemřel v pondělí 28. srpna doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc., poslední rektor bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické a posléze první rektor nové Západočeské univerzity v Plzni. V jejím čele stál do 28. února 1998.

Jiří Holenda vystudoval roku 1959 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, jako učitel matematiky a fyziky působil v Sušici a v Kašperských Horách, od roku 1961 vyučoval na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické a v roce 1990 se stal jejím rektorem. Už v roce 1989 byl v týmu akademiků, kteří začali s podporou studujících prosazovat myšlenku na sloučení Vysoké školy strojní a elektrotechnické s plzeňskou Pedagogickou fakultou, tedy na vznik Západočeské univerzity. K němu došlo v září 1991. Jiří Holenda byl nejprve pověřen řízením univerzity, od 1. března 1992 pak zastával funkci rektora. 

„Jméno Jiřího Holendy bude navždy vepsáno do historie Západočeské univerzity na prvním místě. Společně s týmem lidí, jimiž se obklopil, dokázal spojit fakulty rozdílného zaměření i historie, a položit tak počátky multioborové vysoké školy. Nebýt jeho vize, odvahy a pracovitosti, mohla být cesta k univerzitě mnohem složitější. Nikdy mu nepřestaneme být vděční za vše, co pro naši univerzitu vykonal. Já jsem navíc měl tu čest se s doc. Holendou řadu let potkávat na katedře matematiky, kde jsme oba působili. Pamatuji si ho jako nesmírně energického člověka, který byl vždy připraven pomoci a aktivně přispět k řešení problémů. Rád vzpomínám na jeho vyprávění právě z dob zakládání univerzity. Vždy pro mě byl důkazem toho, že když jde člověk za svou vizí poctivě a s plným nasazením, uspěje. Jménem celé Západočeské univerzity bych rád vyjádřil upřímnou soustrast jeho rodině a všem blízkým,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Od roku 1952 byl Jiří Holenda členem Jednoty českých matematiků a fyziků, patřila mu její Čestná medaile Bernarda Bolzana i titul Zasloužilý člen. Na londýnské Brunelově univerzitě získal v roce 1998 čestný titul doctor honoris causa, byl předsedou komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení výzkumných záměrů, deset let pracoval v týmu expertů při Asociaci evropských univerzit EUA.

Byl rovněž zastupitelem města Plzně, které jeho přínos v oblasti plzeňského vysokého školství ocenilo v roce 1998 udělením Historické pečeti. Hejtmanství jej v roce 2016 uvedlo do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

Západočeská univerzita v Plzni ztrácí odchodem Jiřího Holendy v roce 2023 už druhého emeritního rektora. V květnu se akademická obec i veřejnost rozloučila s jeho nástupcem prof. Zdeňkem Vostrackým.

Poslední rozloučení s Jiřím Holendou se uskuteční ve čtvrtek 14. září v 11 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 08. 2023