Jaderná energetika potřebuje dostatek odborně vzdělaných lidí, dokázalo setkání na ZČU

Další vzdělávání Přednáška Spolupráce

Přednáška Jádro – čistá energie zítřka přilákala posluchače ze Západočeské univerzity i středních škol. Hovořili hosté z ČEZ, děkani technických fakult i absolventi ZČU.

Těsně před velikonočními svátky přivítala Fakulta elektrotechnická ZČU v cyklu přednášek Jaderných dnů významné hosty z ČEZ, a. s. – Bohdana Zronka, ředitele divize Jaderná energetika a člena představenstva, a Františka Krčka, generálního ředitele společnosti Škoda JS. Přednáška Jádro – čistá energie zítřka přilákala nejen posluchače z univerzity, ale i ze středních škol, kteří o profesní svět jaderné energetiky projevili zájem.

Akci obohatily vstupy dvou absolventů ZČU. Kateřina Vašíčková, absolventka Fakulty strojní, představila zájemcům o zaměstnání v jaderné elektrárně náročnost přípravy na práci operátora, Ondřej Trubka, absolvent Fakulty elektrotechnické, sdílel zkušenosti z profesní cesty od nástupní pozice správce elektrických automatik k vedoucí pozici údržby primární části jaderné elektrárny Temelín. Že pro bezpečný provoz jaderné elektrárny je spolupráce napříč obory technického vzdělávání klíčová, vyjádřil slovy: „Elektřina nebo strojařina, my jsme jedna rodina.“ 

Děkani technických fakult při setkání poukázali na prostor pro spolupráci s průmyslem již během studia a během řešení vědecko-výzkumných projektů, jakým je například CANUT II, který se věnuje pokročilým jaderným technologiím. 

Ještě před zahájením přednášky jednali ředitelé Zronek a Krček s děkanem Fakulty strojní Vladimírem Duchkem o podpoře studia na katedře energetických strojů a zařízení ve specializacích Stavba energetických strojů a zařízení a Stavba jaderně energetických zařízení. Zejména Škoda JS toto studijní zaměření podporuje zapojením svých expertů do výuky. 

Dostatečné množství odborně vzdělaných lidí je potřeba nejen pro výstavbu jaderných zdrojů, ale také pro bezpečný provoz a vyřazování energetických i výzkumných jaderných reaktorů. 

Zájemcům o jadernou energetiku chce Západočeská univerzita, jako zatím jediná vysoká škola v Česku, nabídnout studium managementu jaderných technologií dle statusu International Nuclear Management Academy. 

Fakulta elektrotechnická ZČU se může pyšnit získáním certifikace Mezinárodní agentury pro atomovou energii. ZČU se stala osmou univerzitou na světě, která toto prestižní osvědčení obdržela, a díky této certifikaci bude fakulta nabízet nový studijní program Management jaderného inženýrství, atraktivní pro studující i zaměstnavatele z České republiky a okolních zemí.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Jana Jiřičková

10. 04. 2024