Prosincové kurzy pro zaměstnance univerzity

27  -  12 November - December

27. listopadu - 12. prosince

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání přichystalo pro zaměstnance ZČU kurzy na měsíc prosinec. Kompletní nabídka je k dispozici na stránkách czv.zcu.cz. Za zmínku ale stojí i některé kurzy, které se uskuteční ještě do konce listopadu.

Vstup: zdarma
Určeno pro: zaměstnance a zaměstnankyně ZČU
Více informací na https://czv.zcu.cz/prosincove-kurzy-pro-zamestnance/

Zvláštní pozornost patří hostům, kteří přijedou z Masarykovy univerzity a z Ostravské univerzity. Marek Václavík působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde připravuje budoucí učitele. Vyučuje obory jako je kurikulum, didaktika, třídní a školský management či metodologii pedagogického výzkumu. Je součástí skupiny, která na OU vytváří prostor pro zvyšování kvality výuky. Jeho snahou je vytvářet prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a synergický efekt. Výzkumně se věnuje sekundárním analýzám dat v oblasti kvality školství, vysokoškolské pedagogice a edukačním médiím. 27. listopadu povede seminář "Raut" vyučovacích metod pro vysokoškolského učitele a 28. listopadu seminář Jak zařídit, aby učení studentů bylo aktivní?.

Prof. Tomáš Janík je proděkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 30. listopadu přednese již druhou z cyklu přednášek Transdisciplinární didaktika, jejímž cílem je uvedení do didaktiky jakožto transdisciplinární teorie obsahové transformace. Třetí z cyklu přednášek Transdisciplinární didaktika 3: výzkum v didaktice - jeho vývoj, témata, přístupy a metody se uskuteční 1. prosince.

Petr Sucháček působí v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě. Učí předměty Komunikační trénink, Práce se skupinovou dynamikou a Pedagogická komunikace. Rád se potkává s principy nenásilné komunikace, které předává na workshopech pro veřejnost, ve školách a v Nenásilném podcastu. 7. prosince se ujme workshopu Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími? a 8. prosince povede workshop Pedagogická komunikace: jaké klást otázky a proč?.

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Galerie


Odbor celoživotního vzdělávání

Helena Hasnedlová

27. 11. 2023


04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00

31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

02 December

Praha. Akademie Věd


Celouniverzitní

02. 12. 2024, 10:00

08  -  12 July

Plzeň (Univerzitní 22) , Cheb (Hradební 22)


Fakulta ekonomická

08. 07. 2024

13  -  29 July - September

Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Ostrov


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2024, 15:00