Konference Dobrá praxe: Škola jako místo pro…

18  -  19 October

18. října, 08:00 - 19. října, 16:00

Moving Station, Koperníkova 56, 301 00 Plzeň

Další vzdělávání Konference Veřejnost

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni a Krajské centrum vzdělávání pořádají již 6. ročník akce pro zástupce škol, neziskových organizací a dalších institucí, které se věnují vzdělávání.

Vstup: zdarma, po registraci
Určeno pro: pedagogy, výchovné poradce, psychology, sociální pedagogy, terapeuty
Kontakt: Michaela Vondřichová, vizinova@rek.zcu.cz
Více informací na https://bezbarier.zcu.cz/vzdelavani/konference/

Program konference Dobrá praxe 2023 se během dvou dnů zaměří na dva směry, které se vzájemně propojují a doplňují. První den to bude důležitost získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Ve druhém dni pak rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání a způsoby, jak podpořit maximální rozvoj potenciálu žáků, studentů i pedagogů.

Na konferenci zveme zástupce středních škol – vedení škol, členy týmů školních poradenských pracovišť (kariérové poradce, výchovné poradce, školní metodiky prevence, školní psychology, speciální pedagogy, školské sociální pracovníky), ale i zástupce ostatních stupňů vzdělávání a zaměstnance neziskových organizací a institucí, které se vzdělávání věnují.

V průběhu akce bude také dostatečný prostor pro networking mezi účastníky akce.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat.


Akce je realizována v rámci projektu Efektivní systém poradenských služeb na ZČU v Plzni a projektu Vzdělávání 4.0.

Galerie


Celouniverzitní

Michaela Vaňková

18. 10. 2023, 08:00


27  -  01 June - September

Malá výstavní síň Hospitium, Mariánský Týnec 1, Kralovice


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 06. 2024, 18:00

29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00