Katedra geomatiky pořádala tradiční konferenci v centru NTIS

Program zaměřený na geoaplikace v zemědělství a lesnictví přilákal na Západočeskou univerzitu stovku posluchačů.

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd uspořádala 3. a 4. října konferenci ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All. Šlo vlastně o tři akce v jedné – o 22. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 11. ročník Geomatiky v projektech a 3. výroční konferenci asociace Plan4All. Letos poprvé ji ve vlastních prostorách hostilo výzkumné centrum NTIS. Program zaměřený na geoaplikace v zemědělství a lesnictví přilákal stovku posluchačů.

První den se konference věnovala především preciznímu zemědělství a využití informačních a komunikačních technologií v zemědělství, lesnictví nebo rybolovu. Celým dnem provázel Karel Charvát ze společnosti WirelessInfo. „Ve svých přednáškách připomněl významné projekty a jejich výsledky na poli precizního zemědělství z konce 90. let a raných let nového milénia, představil několik výsledků nedávných projektů a na závěr dne přiblížil možné směry dalšího vývoje v oblasti precizního zemědělství a využití geodat a dat dálkového průzkumu Země v této oblasti v následujících letech,“ popsal za katedru geomatiky Michal Kepka.

Z dalších přednášek se účastníci dozvěděli například od Michala Krause ze zemědělského podniku Rostěnice na Vyškovsku, jak se výsledky výzkumných a aplikovaných projektů využívají v praxi, Šárka Horáková ze společnosti WirelessInfo a Radana Šašková ze společnosti Úhlava, o.p.s. pak hovořily o farmářích na venkově a o zlepšení možností zapojení jejich produktů do drobného obchodu. Šlo o projekty Short Food Supply Chain and Innovation Network a Living Lab research concept in Rural Areas.

"Druhý den konference se věnoval využití geodat a geotechnologií v různých oblastech. Během dopoledne bylo představeno využití geotechnologií v ochraně kulturního dědictví. Wolfgang Dorner z Technické univerzity v bavorském Deggendorfu představil prototyp Multimetidálního turistického průvodce ve formě mobilní aplikace jako jeden z výsledků projektu Peregrinus Silva Bohemica, Daniel Beran (čerstvý držitel Stipendia města Plzně) z katedry geomatiky možnosti využití 3D vizualizací v hlukových mapách, Rajan Paudyal z Technické univerzity v Deggendorfu možnosti nasazení dronů vybavených hyperspektrální kamerou pro detekci napadení lesních porostů kůrovcem,“ dodal Michal Kepka.

Konference ISAF vznikla před více než 20 lety pod záštitou Českého centra pro vědu a společnost, později se konala na České zemědělské univerzitě, ale postupně také na různých místech v Evropě. Poslední čtyři ročníky byly pořádány na zámku Kozel ve Šťáhlavech u Plzně, v Drážďanech a Jelgavě.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

05. 10. 2018