Kybernetik z FAV podpořil práci plzeňského studenta v oblasti sledování slunečních skvrn

Soutěž Úspěchy

Téma využití strojového učení při klasifikaci slunečních skvrn nejvíce zaujalo porotu Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala koncem června na Univerzitě Pardubice.

Eduard Plic, student plzeňského Masarykova gymnázia, popsal ve své práci využití strojového učení při sledování a klasifikaci slunečních skvrn. Za tuto práci získal první místo v SOČ v oboru Fyzika a nominaci do mezinárodního kola. Pod vedením Martina Bulína z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd použil konvoluční neuronovou síť pro klasifikaci skvrn a pracoval s protokolem kresby Slunce. Po rozdělení skvrn do skupin podle mezinárodní klasifikace provedl počítačové zpracování kreseb a trénoval modely strojového učení, které skvrny samy klasifikovaly.

‚‚Někdo si může myslet, že když máme k dispozici mnohem modernější a kvalitnější snímky z družic, není potřeba kreslit Slunce ručně. To je ale omyl. My potřebujeme mít data jak z kresby, tak z družice, abychom si mohli udělat představu, jak sluneční skvrny vypadaly v době, kdy družice neexistovaly, nebo nefungovaly přesně,” popisuje Eduard Plic. Kontinuální zaznamenávání dat stejnou metodou nám dle jeho slov umožňuje pochopit dění uvnitř Slunce a předpovídat hrozby, jako jsou výrony nabitých částic, které mohou zkratovat elektrické vedení. ‚Tento jev jsme mohli pozorovat v minulém století v USA," dodává Eduard. 

V České republice se kresbám Slunce věnuje jen několik hvězdáren, včetně hlavní observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se sluneční skvrny denně zaznamenávají od roku 1943. ‚‚Strojové učení člověka nenahradí, ale může upozornit na neobvyklou aktivitu," zdůrazňuje pedagog Martin Bulín a zároveň pochvaluje spolupráci s nadaným studentem gymnázia: ‚‚Spolupráce s Eduardem byla vynikající a věřím, že má ve výzkumu slibnou budoucnost."

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

10. 07. 2024