Mezinárodní přehlídka prací studujících technických učitelských programů zaznamenala rekordní účast

Konference Studující Úspěchy

Osmnáctý ročník Olympiády techniky Plzeň uspořádala v úterý 21. května Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Akce se zúčastnilo přes 80 účastníků z patnácti univerzit a čtyř států.

Upozornit na aktuální trendy ve výuce technických a přírodovědných předmětů, propojovat studenty s praxí a také vyměnit si zkušenosti s ostatními studentkami a studenty programů zaměřených na přírodovědné a polytechnické vzdělávání – takové byly cíle letošního ročníku Olympiády techniky, které se účastnili studující z Česka, Slovenska, Polska a Řecka

Studentky a studenti na setkání prezentovali řadu projektů z oblasti polytechnického vzdělávání. Silné zastoupení měla robotika a projekty využívající různé typy mikrokontrolerů včetně robotických manipulátorů pro výuku programování. Svoji sekci měly i práce zaměřené na výzkum ve vzdělávání, multimédia nebo práce s didaktických přesahem směrem do inovace a modernizace výuky na různých typech škol.

Velký akustický rozruch způsobili místní studenti Vojtěch Soukup a Jonáš Turek s funkčním modelem parního stroje vytvořeného ze setrvačníku, tlumičů z auta a tlakové nádoby. Početná výprava převážně dívek ze Slezské univerzity v Katowicích předvedla řadu projektů z oblasti primárního vzdělávání. Student Fakulty pedagogické Jan Šíd představil odborné porotě svůj unikátní projekt energeticky soběstačné venkovní učebny. Nejvzdálenější účastnici dorazili z Řecka. Prezentovali své výzkumy v oblasti STEM, umělé inteligence ve vzdělávání nebo internetové pornografie.

Studenti z Nitry přivezli exponát terária řízeného mikrokontrolérem, které obýval reálný africký „šnek“. Raritou byla i práce studentky České zemědělské univerzity Lenky Mocové, která se zabývala konstrukcí pastí na odchyt černé zvěře a její využití ve vzdělávání budoucích mysliveckých hospodářů.

Odborná porota ocenila prvním místem projekt slovenských studentů z Nitry s názvem: Vzdělávání žáků s podporou mikrokontroleru Microbit, studenty z Banské Bystrice s projektem Rozvoj technických dovedností pomocí poznávání kulturního dědictví Slovenska nebo práci studentky Jihočeské univerzity s modelem větrné elektrárny.

O druhé místo se dělí studentka z Řešovské univerzity s projektem o využití vlny s domácí studentkou Lucií Bláhovou, která prezentovala svojí vzdělávací únikovou hru s tématem informatiky. Třetí místo získali studenti naší Fakulty Pedagogické prezentující funkční model parního stroje a zároveň i studenti z řecké Patry s výzkumem v oblasti závislosti na internetu.

Olympiáda techniky se konala pod záštitou primátora města Plzně Romana Zarzyckého, rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Lávičky a děkana Fakulty pedagogické ZČU Pavla Mentlíka. Byla podpořena prostředky projektu studentské vědecké konference. Podrobné informace o letošním ročníku, sborník abstraktů a časopis najdou čtenáři na adrese www.olympiadatechniky.cz.

Fotografie z akce jsou k dispozici v online galerii Fakulty pedagogické ZČU.
Galerie


Fakulta pedagogická

Dr. Jan Krotký

22. 05. 2024