Na FZS se uskutečnil workshop pro žákyně a žáky Masarykova gymnázia

Spolupráce Studium Studující

Poslední workshop na základě spolupráce s Krajskou Hospodářskou komorou v Plzeňském kraji přivítal žákyně a žáky 2. ročníku Masarykova gymnázia a představil jim studium na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Ve čtvrtek 21. března se konal poslední workshop ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje, podpořený Operačním programem Zaměstnanost plus, konkrétně projektem Výběr povolání bez stereotypů v Plzeňském kraji. Tentokrát FZS přivítala žákyně a žáky 2. ročníku Masarykova gymnázia v Plzni. Cílem workshopu bylo jejich seznámení se studiem na fakultě a s nelékařskými studijními programy.

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence připravily program, který začínal v simulačním centru, kde tři studující oboru Zdravotnický záchranář demonstrovali nácvik první pomoci a představili  prostory a vybavení simulačního centra. Následně měli středoškoláci možnost si sami vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci.

Program pokračoval v odborných učebnách pro obor ošetřovatelství, kde dva studující oboru Všeobecné ošetřovatelství prezentovali správnou hygienu rukou s praktickým nácvikem hygienické dezinfekce rukou, do níž se středoškoláci rovněž zapojili. Studující FZS dále představili elektrokardiografii a srdeční choroby, ukázali použití EKG přístroje a jeho registrace spolu s vysvětlením jednotlivých patologických hodnot. Závěr patřil seznámení s maketou AED a použití oxymetru.

Následoval přesun žákyň a žáků do odborné učebny anatomie, kde měli možnost získat celkový přehled o FZS, o nabízených studijních oborech a průběhu přijímacího řízení. Jednoznačně největším lákadlem této odborné učebny plastináty a interaktivní pitevní stůl, a proto si středoškoláci mohli plastináty osahat a fungování stolu vyzkoušet.

Po ukončení workshopového dne jsme získali zpětnou vazbu, že připravený program byl velice zajímavý, žákyním a žákům se líbily praktické ukázky a možnost si vyzkoušet si vše na vlastní kůži.

Ceníme si možnosti participovat na této spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

28. 03. 2024