Odborníci z katedry právních dějin zkoumali vývoj práva od antiky po současnost

Konference Spolupráce

Na tradiční mezinárodní právněhistorické konferenci Stát a právo v běhu času, která se konala 18. června 2024, se sešlo přes třicet odborníků z různých univerzit a institucí, aby diskutovali o vývoji státu a práva od jeho počátků až do současnosti.

Tematicky široce pojaté interdisciplinární konference se zúčastnilo celkem přes třicet odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti, a to z řady různých pracovišť – vedle právnických a filozofických fakult různých univerzit například i z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Mezi referujícími byli jak zkušení starší odborníci, tak i začínající doktorandi. Více jak třetinu příspěvků přitom přednesli zahraniční přednášející, zejména z Maďarska a Polska. Tematicky se referující ve svých vystoupeních věnovali různým oblastem práva a různým časovým obdobím od starověku až takřka po žhavou současnost, přičemž většina příspěvků se týkala spíše novějších dějin.

Cíl konference – na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory – tak byl jistě naplněn.

Galerie


Fakulta právnická

Vilém Knoll

02. 07. 2024